Årsregnskabsmeddelelse - 2013 blev et yderst godt år for Lundbeck

Valby, Danmark, 6. februar 2014 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) offentliggør årsresultatet for 2013, som er i overensstemmelse med de justerede forventninger, der blev udmeldt i 3. kvartal. Omsætningen for 2013 udgjorde DKK 15.258 mio., svarende til en stigning på 3 % i forhold til 2012. Væksten var primært drevet af Lundbecks Nye Produkter*, som genererede en omsætning på DKK 3.096 mio. Omsætningen var påvirket af en lavere omsætning af Ebixa® i Europa som følge af den forventede generiske konkurrence. EBIT for 2013 udgjorde DKK 1.599 mio., svarende til en EBIT-margin på 10,5 % for helåret.

  • Lundbeck fik godkendt fem produkter i 2013 – Brintellix® og Abilify Maintena® i USA og Europa og Selincro® i Europa
  • Omsætningen i USA, eksklusive Lexapro, steg med 22 %, mens omsætningen på Internationale Markeder steg med 8 % i forhold til 2012
  • Omsætningen fra Nye Produkter steg med 45 % til DKK 3.096 mio. og udgjorde således 20 % af den samlede omsætning, mod 14% i 2012
  • Nettoresultatet var et overskud på DKK 855 mio. Bestyrelsen foreslår at udbetale udbytte på DKK 2,77 pr. aktie
  • 2014 bliver et år med usædvanligt mange variabler, hvilket øger usikkerheden. Resultatforventningerne til 2014 er nu en omsætning på ca. DKK 13,5 mia. og en rapporteret EBIT på 0,5-1,0 mia.

 

Omsætningsfordeling

DKK mio. 4. kvt. 2013 4. kvt. 2012  Vækst Vækst i
lokalvaluta
Helår 2013 Helår
2012 
Vækst Vækst i
lokalvaluta
Nye Produkter* 904 582 55 % 66 % 3.096 2.141 45 % 51 %
                 
Cipralex® 1.421 1.501 (5 %) (1 %) 5.933 5.827 2 % 3 %
Azilect® 346 326 6 % 8 % 1.392 1.224 14 % 13 %
Xenazine®  387 322 20 % 26 % 1.420 1.197 19 % 22 %
Sabril® 134 78 72 % 80 % 530 376 41 % 45 %
Onfi® 206 80 156 % 168 % 573 255 125 % 132 %
                 
Europa 1.552 1.960 (21 %) (20 %) 7.064 7.734 (9 %) (9 %)
US (ekskl. Lexapro) 753 556 36 % 42 % 2.571 2.099 22 % 26 %
Internationale Markeder 944 966 (2 %) 7 % 4.075 3.768 8 % 12 %
                 
Samlet omsætning 3.587 3.845 (7 %) (3 %) 15.258 14.802 3 % 4 %

*Nye Produkter omfatter Xenazine, Sabril, Sycrest, Lexapro (Japan), Onfi, Treanda, Selincro, Abilify Maintena og Brintellix

Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen:
”2013 blev på alle måder et yderst godt år for Lundbeck. Omsætningen fra vores strategiske produkter vokser fortsat, og vi fik fem vigtige produktgodkendelser. Både 2014 og 2015 bliver år med omfattende investeringer med lanceringen af produkter som f.eks. Brintellix og Abilify Maintena, som vil bidrage til væksten efter 2015.”