Årsregnskabsmeddelelse 2011 - Lundbeck lever op til forventningerne og forbedrer de langsigtede vækstudsigter

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) offentliggør årets resultater for 2011, som lever op til alle de finansielle forventninger og overstiger forventningerne til omsætning. Omsætningen for 2011 udgjorde DKK 16.007 mio., svarende til en stigning på 8% i forhold til 2010, drevet af en positiv udvikling i alle regioner. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 4.628 mio., svarende til en stigning på 5% og en EBITDA-margin på 28,9%. Resultat af primær drift (EBIT) steg med 1% til DKK 3.393 mio. svarende til en EBIT-margin på 21,2% for 2011.

 • Fortsat vækst for hovedprodukterne Cipralex®, Ebixa® and Azilect® med en omsætningsfremgang på henholdsvis 3%, 14% og 15% i forhold til sidste år
   
 • Omsætningen af Xenazine® og Sabril® i USA steg med henholdsvis 42% og 73% i forhold til 2010
   
 • Omsætningen i Internationale Markeder steg med 17% og udgør nu 22% af den samlede omsætning
   
 • Nettoresultatet var et overskud på DKK 2.282 mio., og bestyrelsen foreslår at udbetale udbytte på DKK 3,49 pr. aktie, svarende til en udbytteprocent på 30%
   
 • De langsigtede vækstudsigter blev i 2011 forbedret takket være nye vigtige partnerskabsaftaler med Otsuka og Cephalon, godkendelsen og lanceringen af Onfi™ og Lexapro® i Japan samt lanceringen af Sycrest®
   
 • Lundbeck forventer en omsætning på DKK 14,5-15,2 mia., EBITDA på DKK 3,0-3,5 mia. og EBIT på DKK 2,0-2,5 mia. for 2012


Omsætningsfordeling

DKK mio. Helår 2011 Helår 2010 Vækst Vækst
i lokalvaluta
Cipralex® 5.957 5.808 3% 2%
Lexapro® 2.535 2.443 4% 2%
Ebixa® 2.751 2.403 14% 14%
Azilect® 1.187 1.028 15% 17%
Xenazine® 852 610 40% 47%
Sabril® 309 179 73% 82%
         
Europa 7.988 7.815 2% 2%
USA 4.162 3.722 12% 13%
Internationale Markeder 3.468 2.970 17% 17%
         
Samlet omsætning 16.007 14.765 8% 9%


Lundbecks administrerende direktør Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med årsrapporten:

“2011 var et glimrende år for Lundbeck, og vores omsætning og indtjening var større end nogensinde før. Vi forbedrede vores langsigtede udsigter med gode fremskridt i vores senfaseprojekter samt flere værdifulde partnerskabsaftaler, deriblandt aftalen med Otsuka, som har et betydeligt potentiale .”

Abonner