CORRECTION: Nye produktlanceringer forløber planmæssigt, og omsætningen viser fortsat vækst, eksklusive Lexapro (USA)

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) rapporterer en omsætning i 1. kvartal, eksklusive Lexapro® i USA, på DKK 3,442 mio., svarende til en stigning på 2%. Inklusive omsætning fra Lexapro blev omsætningen DKK 3.778 mio. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 1.123 mio., svarende til en EBITDA-margin på 29,7%. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 882 mio. svarende til en EBIT-margin på 23,3%. Overskuddet var påvirket af stigende omkostninger til lanceringer forbundet med Lundbecks nyere produkter samt nedgang i omsætningen af Lexapro som følge af generisk konkurrence.

 • Omsætningen af Cipralex® steg fortsat på de fleste markeder men var påvirket af prisreduktioner og generisk konkurrence i 1. kvartal.
   
 • Omsætningen af Xenazine® udgjorde DKK 281 mio., hvilket var en stigning på 35% i forhold til 1. kvartal 2011.
   
 • Omsætningen fra Internationale Markeder steg med 15%, og omsætningen i USA, eksklusive Lexapro, steg med 18% i forhold til 1. kvartal 2011.
   
 • Lanceringen af Lexapro i Japan forløber planmæssigt, og Lexapro har nu en markedsandel på 3.4%.
   
 • OnfiTM blev lanceret i USA i 1. kvartal, og de første tilbagemeldinger er positive.
   
 • Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 278 mio.
   
 • Lundbeck fastholder resultatforventningerne til 2012.
   

Omsætningsfordeling

DKK mio. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2011 Vækst Vækst i lokalvaluta
Cipralex 1.471 1.537 (4%) (4%)
Lexapro (USA) 336 741 (55%) (52%)
Ebixa 763 687 11% 12%
Azilect 276 278 (1%) 1%
Xenazine 281 208 35% 31%
Sabril 85 75 14% 10%
         
Europa 1.937 2.056 (6%) (5%)
USA 794 1.131 (30%) (29%)
Internationale Markeder 1.009 877 15% 15%
         
Samlet omsætning 3.778 4.103 (8%) (8%)


Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med delårsrapporten for 1. kvartal:
Vi har fået en god start på året og er på vej til at indfri vores forventninger. Vi er også nået langt med hensyn til at diversificere vores produktportefølje med de tre seneste lanceringer af Lexapro i Japan, Sycrest og Onfi. I løbet af det næste 1½ år vil vi potentielt lancere yderligere fire produkter.

Abonner