Data fra en post-hoc analyse af brug af desmoteplase til behandling af iskæmisk slagtilfælde præsenteret på International Stroke Conference


            
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag meddelt, at der har været præsenteret data
på International Stroke Conference (ISC) i San Antonio, Texas, som viste
positive og understøttende resultater for desmoteplase. En post-hoc analyse af
data fra det kliniske fase III studie, DIAS 2, viste, at delgruppen af patienter
med synlig tillukning af blodkar eller alvorlig stenose målt ved angiografi ved
studiestart opnåede bedre respons med desmoteplase end med placebo[i]
<https://inpublic.huginonline.com/hugin/#_edn1>.

Det kan endvidere konkluderes, at patienterne i DIAS-2 i sammenligning med de
tidligere studier (DIAS og DEDAS) havde mindre alvorlige slagtilfælde og mindre
mismatch-volumina. En stor andel (70,4%) af patienterne i DIAS-2 havde ingen
synlig tillukning af blodkar eller alvorlig stenose på tidspunktet, hvor
forsøgslægemidlet blev doseret. Disse forskelle i karakteristika ved studiestart
kan forklare fund som f.eks. det uventet høje respons i placebo-gruppen.

Resultaterne viser, at patienter med en såkaldt Thrombolysis in Myocardial
Infarction (TIMI)-score på 0 eller 1 opnåede lavere responsrater i
placebogruppen (18%) og højere responsrater i desmoteplasegruppen (henholdsvis
36% og 27% for desmoteplase 90 μg/kg and 125 μg/kg).

Der blev opnået evidens for sikkerhed og effekt i fase II studierne med titlerne
Dose Escalation of Desmoteplase in Acute Ischaemic Stroke (DEDAS, n=37) og
Desmoteplase In Acute Ischaemic Stroke (DIAS, n=102). Fase III undersøgelsen
DIAS-2 (n=186) bekræftede sikkerhedsprofilen for desmoteplase, men kunne ikke
genskabe de positive effektresultater, der blev opnået i DEDAS og DIAS,
sandsynligvis på grund af den høje responsrate i placebogruppen (46% placebo mod
henholdsvis 47% og 36% for desmoteplase 90 μg/kg and 125 μg/kg).

Resultaterne fra den foretagne post-hoc analyse danner grundlaget for
udformningen af det igangværende kliniske fase III program (DIAS-3 og 4). DIAS-3
og DIAS-4 er randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede,
multinationale fase III tvillingestudier, hvor målet er at rekruttere 800
patienter med akut slagtilfælde.

"For patienter med slagtilfælde er der i dag et stort udækket behandlingsbehov,
og efteranalysen af DIAS-2 undersøgelsen, som nu er blevet præsenteret på ISC,
viser, at patienter med en synlig blodprop kan have gavn af desmoteplase,"
udtaler Lundbecks udviklingsdirektør Anders Gersel Pedersen. "Desmoteplase har
potentiale til behandling af patienter med akut iskæmisk slagtilfælde indtil ni
timer efter, at symptomerne er opstået. Der findes ingen behandlinger i dag,
hvor patienterne kan nå frem til hospitalet og få stillet en diagnose inden for
dette udvidede tidsrum.

Resultater fra DIAS-2 og post-hoc analysen
DIAS-2 bekræftede ikke de positive resultater, der blev opnået i DEDAS og DIAS,
sandsynligvis på grund af den høje responsrate i placebogruppen (46% placebo mod
henholdsvis 47% og 36% for desmoteplase 90 μg/kg and 125 μg/kg).

En række forhold kan have bidraget til den høje responsrate i placebogruppen:

 * En lav NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale)-score ved
  studiestart (median, 9)
 * En stor andel (70%) af patienterne i DIAS-2 havde ingen synlig tillukning af
  blodkar eller alvorlig stenose på tidspunktet, hvor forsøgslægemidlet blev
  indgivet (dvs. de havde en TIMI-score på 2 eller 3). I modsætning hertil
  havde blot 44% af patienterne i DEDAS/DIAS en TIMI-score på 2 eller 3.


En post-hoc analyse viste, at delgruppen af patienter med synlig tillukning af
blodkar eller alvorlig stenose målt ved angiografi ved udgangspunktet opnåede
bedre respons med begge desmoteplase-doser end med placebo. Andel af patienter med klinisk respons (%) 90 μg/kg 125 μg/kg Placebo
----------------------------------------------------+------------------
 DIAS (part 2)                 47  |  60    22
                          |
 DEDAS                     29  |  60    25
                          |
 Meta analyse                 38  |  60    23
                          |
 DIAS-2                    47  |  36    46
                          |
 Synlig tillukning af blodkar         36  |  27    18
                          |


Resultaterne af DIAS-2 post-hoc analysen og en meta-analyse af resultaterne fra
de tidligere DEDAS og DIAS studier støtter i høj grad den mere omfattende DIAS-2
undersøgelse. Disse fund har dannet grundlag for udformningen af de kliniske
undersøgelser DIAS-3 og 4.

Om desmoteplase
Desmoteplase, den mest fibrin-specifikke plasminogen-aktivator, som kendes i
dag, er en genmodificeret version af et blodpropopløsende protein, som er fundet
i spyt hos vampyrflagermusen Desmodus rotundus. Desmoteplase har fået tildelt
"fast-track" status fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) for
indikationen akut iskæmisk slagtilfælde.

Patienterne i en tidligere klinisk fase III undersøgelse med desmoteplase kunne
kun udvælges til behandling, når der var en synlig særskilt penumbra
(utilstrækkeligt perfunderet men stadigvæk helbredeligt vævsområde rundt om det
primære sted, hvor slagtilfældet var indtruffet) på mindst 20% af det berørte
område, og patienterne blev ikke screenet for tilstedeværelsen af tillukkede
blodkar i de større hjernearterier ved brug af angiografi. Data fra den nye
analyse af angiografier fra disse patienter viste i modsætning til fase II
studierne, at 70% af patienterne i fase III undersøgelsen ikke havde nogen
synlig tillukning af blodkar før behandlingen.

Ved en analyse af undergrupper med brug af tilstedeværelsen af tillukkede
blodkar som behandlingskriterium sås en nedsat responsrate i placebo-gruppen og
en positiv effekt af desmoteplase i sammenligning med placebo, men resultatet
var ikke statistisk signifikant på grund af den lille forsøgsgruppe. Endvidere
viser sammenlagte resultater fra de kliniske fase II og III undersøgelser
statistisk signifikant effekt til fordel for desmoteplase, hvis man udelukker
patienter uden synlig tillukning af de store hjernearterier. Disse nye fund er
opmuntrende og understøtter en fortsættelse af de kliniske undersøgelser med
patienter med akut iskæmisk slagtilfælde inden for tre til ni timer efter, at
symptomerne er opstået.

Lundbeck har indlicenseret de globale rettigheder til desmoteplase fra PAION AG
i Tyskland. PAION har hjulpet til med planlægningen af de nye undersøgelser.

Om slagtilfælde
Slagtilfælde er den tredjehyppigste dødsårsag i den industrialiserede del af
verden og en af de primære årsager til alvorlig, langsigtet invalidering. Alene
i USA får ca. 700.000 mennesker et iskæmisk slagtilfælde hvert år, og omkring
8-12% af disse personer dør inden for 30 dage. I USA anslår American Heart
Association, at den finansielle byrde ved slagtilfælde som følge af omkostninger
til hospitalsindlæggelse, langsigtede plejeprogrammer og produktivitetstab
udgjorde ca. USD 66 mia. i 2008.

Resultatforventninger
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens
resultat for regnskabsåret 2009, som offentliggøres den 4. marts 2010.


Lundbeck kontakt Investorer:             Presse: Jacob Tolstrup            Mads Kronborg

 Vice President, IR & Communication  Media Relations Manager

 Tlf. 36 43 30 79           Tlf. 36 43 28 51 Palle Holm Olesen

 Chief Specialist; Investor Relations

 Tlf. 36 43 24 26 Magnus Thorstholm Jensen

 Investor Relations Officer

 Tlf. 36 43 38 16

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk
virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker,
der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med
forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed samt
Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag mere
end 5.500 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende
virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2008 for DKK 11,3 mia.
(ca. EUR 1,5 mia. eller USD 2,2 mia.). For mere information, se www.lundbeck.com
<http://www.lundbeck.com/>.


--------------------------------------------------------------------------------

[i] <https://inpublic.huginonline.com/hugin/#_ednref1> Gregory W. Albers,
Rüdiger von Kummer, on behalf of the DIAS-3 and DIAS-4 Study Group:
"Desmoteplase 3-9 Hours After Acute Ischemic Stroke: An Update on the DIAS
Clinical Trial Program". International Stroke Conference 2010 <li> February
23-26, 2010 <li> San Antonio, TX, USA


[HUG#1388500]

Abonner

Dokumenter og links