Delårsrapport for 1. halvår 2011 - Det positive momentum fortsætter. Omsætning og EBITDA for 2011 forventes at ligge i den øvre ende af det udmeldte interval


            
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) havde en omsætning i 2. kvartal på DKK 4.100 mio.,
svarende til en fremgang på 9% i forhold til samme periode sidste år. Målt i
lokalvaluta steg kvartalets omsætning med 13%. Væksten kan henføres til stigende
omsætning fra alle hovedprodukter og geografiske regioner. Resultat af primær
drift steg med 18% til DKK 1.102 mio. svarende til en EBIT-margin på 26,9%.
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 1.250 mio., svarende til
en stigning på 4% og en EBITDA-margin på 30,5%.

 * Fortsat vækst for hovedprodukterne Cipralex(®), Ebixa(®) og Azilect(®) med
  en omsætningsfremgang på henholdsvis 2%, 16% og 12%.
 * Omsætningen af Xenazine(®) udgjorde DKK 209 mio., svarende til en stigning
  på 42%.
 * Omsætningen af Sabril(®) steg med 113% til DKK 80 mio.
 * Nettoresultatet steg med 21% til DKK 797 mio., svarende til en indtjening
  pr. aktie på DKK 4,06.
 * Som en del af det igangværende optimeringsprogram, vil Lundbeck reducere
  arbejdsstyrken med 125-175 medarbejder i forskning og udvikling, primært i
  Danmark og USA. Som en konsekvens af optimeringsprocessen vil der blive
  foretaget nedskrivninger på DKK 300-400 mio. primært på bygninger og
  immaterielle produktrettigheder.
 * Lundbeck forventer nu en omsætning og EBITDA i den øvre ende af det udmeldte
  interval på henholdsvis DKK 15,3-15,8 mia. og DKK 4,3-4,6 mia.
  Forventningerne til EBIT og nettoresultat fastholdes, da det forbedrede
  resultat afspejlet i forventningerne til omsætning og EBITDA vil blive
  modsvaret af nedskrivninger.


Omsætningsfordeling

                           |        Vækst|
                         |          |
DKK mio.        2. kvt. 2011 2. kvt. 2010 |Vækst i lokalvaluta|
------------------------------------+-------------+-------------------+
Cipralex(®)          1.531|    1.507|  2%      6%
                  |       |
Lexapro(®)            715|     630| 13%      13%
                  |       |
Ebixa(®)             707|     610| 16%      19%
                  |       |
Azilect(®)            299|     267| 12%      14%
                  |       |
Xenazine(®)           209|     147| 42%      59%
                  |       |
Sabril(®)             80|      37| 113%     138%
                  |       |
                   |       |
                  |       |
Europa             2.091|    1.982|  6%      6%
                  |       |
USA              1.123|     950| 18%      24%
                  |       |
Internationale Markeder     824|     780|  6%      17%
                  |       |
                   |       |
                  |       |
Samlet omsætning          |       |
                4.100|    3.767|  9%      13%Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med delårsrapporten:
"Vores hovedprodukter har igen vist solid vækst, og i løbet af kvartalet modtog
vi positive og opmuntrende data fra fase III-studiet med nalmefen. Vi investerer
fortsat i en diversificering af vores produkter og geografiske områder for at
kunne udnytte vores vækstmuligheder. Samtidig bibeholder vi vores
optimeringsprogram, og vi planlægger derfor at reducere antallet af medarbejdere
i forskning og udvikling, specielt i Danmark og USA. Dette er yderst
beklageligt, men det er nødvendigt, for at vi kan styrke vores langsigtede
vækstmuligheder."LUNDBECK KONTAKT

Investorer:             Presse:Palle Holm Olesen          Mads Kronborg

Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager

palo@lundbeck.com          mavk@lundbeck.com

Tlf. 36 43 24 26           Tlf. 36 43 28 51Magnus Thorstholm Jensen       Simon Mehl Augustesen

Investor Relations Officer      Media Specialist

matj@lundbeck.com          smeh@lundbeck.com

Tlf. 36 43 38 16           Tlf. 36 43 82 62Jacob Tolstrup

Vice President

jtl@lundbeck.com

Tlf. +1 847 282 5713
[HUG#1537240]