Delårsrapport for 3. kvartal 2011 - Det postive momentum fortsætter

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) rapporterer en omsætning i 3. kvartal på DKK 3.975 mio., svarende til en fremgang på 10% i forhold til samme kvartal sidste år. Væksten var drevet af stigende omsætning fra hovedprodukterne samt en milepælsbetaling vedrørende lanceringen af escitalopram i Japan. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 1.260 mio., svarende til en stigning på 12% og en EBITDA-margin på 31,7%. Som tidligere meddelt indeholder kvartalet nedskrivninger på DKK 341 mio. vedrørende omstrukturering i forskning og udvikling, og som følge heraf faldt kvartalets resultat af primær drift (EBIT) med 22% til DKK 660 mio.

 • Fortsat vækst for hovedprodukterne Cipralex®, Ebixa® and Azilect® med en omsætningsfremgang på henholdsvis 5%, 18% og 20% i forhold til samme kvartal sidste år.
   
 • Omsætningen af Xenazine® i USA udgjorde DKK 191 mio., svarende til en stigning på 20% i forhold til 3. kvartal sidste år.
   
 • Omsætningen af Sabril® udgjorde DKK 77 mio. svarende til en stigning på 47% i forhold til 3. kvartal sidste år.
   
 • Omsætningen fra Internationale Markeder udgjorde DKK 901 mio., hvilket var en stigning på 20% i forhold til samme kvartal sidste år.
   
 • OnfiTM blev godkendt i oktober måned og forventes lanceret i januar 2012.
   
 • Resultatforventningerne til helåret er uændrede i forhold til forrige kvartal.

 

Omsætningsfordeling

        Vækst
DKK mio. 3. kvt. 2011 3. kvt. 2010 Vækst i lokalvaluta
Cipralex® 1.456 1.391 5% 2%
Lexapro® 498 566 (12%) (21%)
Ebixa® 707 597 18% 16%
Azilect® 301 250 20% 22%
Xenazine® 193 172 12% 25%
Sabril® 77 52 47% 61%
         
Europa 1.934 1.910 1% 1%
USA 909 901 1% (1%)
Internationale Markeder 901 749 20% 15%
         
Samlet omsætning 3.975 3.619 10% 8%Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal:

 “Vi er yderst tilfredse med endnu et godt kvartal, hvor vores markedsførte produkter fortsat leverer gode salgsresultater. Vi er nu på vej ind i en ny fase med mange nye produktlanceringer. Med lanceringen af Lexapro® i Japan, den fortsatte lancering af Sycrest® og den kommende lancering af OnfiTM i USA har vi opnået yderligere produktdiversifikation og væsentligt styrket vores langsigtede vækstmuligheder.”

Abonner