• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Den Europæiske Unions Ret fastholder Den Europæiske Kommissions afgørelse fra 2013 om at pålægge Lundbeck en bøde

Den Europæiske Unions Ret fastholder Den Europæiske Kommissions afgørelse fra 2013 om at pålægge Lundbeck en bøde

Report this content

 

  • Lundbeck er skuffet over, at Retten har nået denne konklusion og er stærkt uenig i dommen
  • Lundbeck vil studere Rettens dom nærmere og derefter beslutte, hvorvidt selskabet vil anke dommen til Den Europæiske Unions Domstol
  • Bøden blev allerede betalt og udgiftsført i tredje kvartal 2013 og vil ikke få indflydelse på Lundbecks finansielle forventninger til 2016.
  • Ingen yderligere bøder er blevet pålagt

 

Valby, Danmark, 8. september 2016 – H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at Den Europæiske Unions Ret (Retten) har afsagt dom i Lundbecks ankesag angående Den Europæiske Kommissions afgørelse fra 2013 om at pålægge Lundbeck en bøde for påstået overtrædelse af EU's konkurrencelovgivning.

Lundbecks anke blev afvist af Retten. Lundbeck vil studere Rettens dom og beslutte, hvorvidt selskabet vil anke dommen til Den Europæiske Unions Domstol. Tidsfristen for apel er to måneder og 10 dage fra offentliggørelsen af dommen.

I juni 2013 afgjorde Den Europæiske Kommission, at Lundbecks aftaler med fire generiske selskaber angående citalopram overtrådte konkurrencelovgivningen. Afgørelsen pålagde Lundbeck en bøde på EUR 93,8 millioner (ca. DKK 700 millioner). I September 2013 ankede Lundbeck Kommissionens afgørelse til Retten med den hensigt at få afgørelsen annulleret og/eller få bøden reduceret.

Lundbeck er stærkt uenig i Kommissionens afgørelse samt i Rettens dom. Lundbecks aftaler begrænsede ikke konkurrencen, og aftalerne gik ikke videre end den beskyttelse, som allerede var fastlagt af samfundet via Lundbecks patentrettigheder. Mere end 600 omhyggelige analyser af generiske citalopramprøver viste, at den generiske citalopram var blevet produceret med processer, der krænkede Lundbecks patenter. Desuden anerkendte de generiske selskaber i mange samtidige dokumenter, at deres produkter krænkede Lundbecks patenter. Forligsaftaler om patenter er effektivitetsfremmende og legitime, hvor der er bona fide grunde til tvister.

Lundbeck byder konkurrence mellem selskaber velkommen. Lundbeck tror også fuldt ud på og er talsmand for fælles spilleregler, hvilket inkluderer at immaterialretligheder ikke bør ignoreres eller krænkes af tredjeparter, eftersom dette alvorligt skader innovatørers investeringer og reducerer deres incitament til yderligere innovation.
 

Lundbeck handlede transparent og i god tro i forsøget på at beskytte vores patenter. I 2004 blev aftalerne gennemgået både af Den Europæiske Kommission og Konkurrencestyrelsen, som offentligt udtalte, at det var tvivlsomt, hvorvidt aftalerne var konkurrencebegrænsende, og at Den Europæiske Kommission derfor ikke ønskede at indlede en sag mod Lundbeck.

  

Finansielle forventninger

Bøden på EUR 93,8 millioner blev bogført som en udgift i tredje kvartal af 2013. Indholdet af denne meddelelse vil derfor ikke have indflydelse på Lundbecks finansielle forventninger til 2016, der blev meddelt den 24. august 2016.

  

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vicedirektør, Investor Relations Kommunikationschef
Palo@lundbeck.com Mavk@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00
     

 

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske lidelser. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores primære fokusområde er depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom. 

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med psykiatriske og neurologiske lidelser, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med psykiatriske og neurologiske lidelser en bedre behandling og dermed et bedre liv – vi kalder det Progress in Mind.

Vore ca. 5.000 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina og Danmark og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 14,6 mia. DKK i 2015 (2 mia. euro eller 2,2 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck.
  

 

Safe Harbor/Forward-Looking Statements

The above information contains forward-looking statements that provide our expectations or forecasts of future events such as new product introductions, product approvals and financial performance.

 

Such forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and inaccurate assumptions. This may cause actual results to differ materially from expectations and it may cause any or all of our forward-looking statements here or in other publications to be wrong. Factors that may affect future results include interest rate and currency exchange rate fluctuations, delay or failure of development projects, production problems, unexpected contract breaches or terminations, government-mandated or market-driven price decreases for Lundbeck's products, introduction of competing products, Lundbeck's ability to successfully market both new and existing products, exposure to product liability and other lawsuits, changes in reimbursement rules and governmental laws and related interpretation thereof, and unexpected growth in costs and expenses.

 

Certain assumptions made by Lundbeck are required by Danish Securities Law for full disclosure of material corporate information. Some assumptions, including assumptions relating to sales associated with product that is prescribed for unapproved uses, are made taking into account past performances of other similar drugs for similar disease states or past performance of the same drug in other regions where the product is currently marketed. It is important to note that although physicians may, as part of their freedom to practice medicine in the US, prescribe approved drugs for any use they deem appropriate, including unapproved uses, at Lundbeck, promotion of unapproved uses is strictly prohibited.

Abonner

Dokumenter og links