Europæisk lancering af Brintellix starter i Danmark

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har nu indledt lanceringen af dets nye antidepressivum Brintellix (vortioxetine) i Danmark. Det markerer starten på lanceringen i Europa og dermed det næste trin i den globale markedsføring af Brintellix, som blev kommercielt lanceret i USA i januar 2014. Efter lanceringen i Danmark vil Brintellix, der er godkendt til moderat og svær depression i voksne, blive lanceret på flere andre europæiske og internationale markeder i løbet af 2014 og 2015.


Det er første gang i fem år, at et nyt antidepressivum bliver tilgængeligt i Danmark, hvor 150.000 mennesker lider af depression[i]. Brintellix er godkendt og tilskudsberettiget som andenlinjebehandling af depression i overensstemmelse med den indsendte tilskudsansøgning, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Brintellix er et nyt multimodalt antidepressivum, som har dokumenteret betydelig effekt i behandling af depression hos voksne målt på traditionelle skalaer som MADRS eller HAMD. Derudover har Brintellix også vist forbedring af kognitiv ydeevne, målt ved neuropsykologiske tests som for eksempel DSST eller RAVLT, hos voksne med depression[ii]. Kognitive symptomer indgår i de diagnostiske kriterier for depression og omfatter evnen til at koncentrere sig, træffe beslutninger og evnen til at huske[iii]. Kognitive symptomer er en del af akut depressiv episode samt ofte et residualsymptom[iv]. Det betyder, at patienter med depression kan have svært ved at passe deres arbejde. Da en stor del af mennesker med depression er i arbejde, er dette tab af produktivitet meget dyrt for samfundet[v].

“Når man rammes af depression, bliver hele ens hverdag kraftigt påvirket både derhjemme og på arbejdspladsen. Depression er en kompleks sygdom med emotionelle, fysiske og kognitive symptomer. Vi er meget glade for at kunne tilbyde patienter med depression en ny behandlingsmulighed”, siger Ole Chrintz, vicekoncerndirektør for Internationale Markeder og Europa hos Lundbeck.

Om Brintellix (vortioxetin)

Brintellix hæmmer serotonin (5-HT)-genoptagelse og er desuden agonist for 5-HT1A-receptorer, en delvis agonist for 5-HT1B-receptorer og en antagonist for 5-HT3-, 5-HT1D og 5-HT7-receptorer. Brintellix anses for at være den første og eneste forbindelse med denne kombination af farmakodynamisk aktivitet, selvom årsagen til den antidepressive effekt af Brintellix ikke er helt klar.

Vortioxetin blev opdaget af forskere hos Lundbeck i København. Det kliniske forsøg i USA blev gennemført i samarbejde mellem Lundbeck og Takeda. Takeda har markedsføringstilladelsen på det amerikanske marked. Brintellix er et varemærke, der tilhører H. Lundbeck A/S og anvendes på licens af Takeda Pharmaceuticals America, Inc.

Verdenssundhedsorganisationen WHO (World Health Organization) har udstedt en ATC-kode for Brintellix (Anatomical Therapeutic Chemical, kemisk stof til anatomisk behandling), der placerer det i kategorien "Andre" antidepressiver.

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, slagtilfælde og symptomatisk neurogen orthostatisk hypotension (NOH).

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,3 mia. DKK i 2013 (2,1 mia. EUR eller 2,7 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Yderligere oplysninger

Mads Kronborg, pressechef                              Lars Otto Andersen-Lange

Telefon (direkte): 36 43 28 51                             Telefon: 30 83 26 57

[i]Sundhedsstyrelsen, 2012.
 

[ii] EPAR og McIntyre R.S., Lophaven S and Olsen C. K. (2014) A randomized, double-blind, placebo-controlled study of vortioxetine on cognitive function in depressed adults. Intl J Neuropsychopharmacol 17 (10): 1557 - 1567.
 

[iii] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5).
 

[iv] McClintock SM et al. (2011) Residual symptoms in depressed outpatients who respond by 50% but do not remit to antidepressant medication. J Clin Psychophamacol. 31(2):180–186.
 

[v] McIntyre R.S. et al. (2013) Cognitive deficits and functional outcomes in Major Depressive Disoprder: Determinants, substrates, and treatment interventions. Depress. Anxiety, 30: 515–527.