Forest Laboratories, Inc. og Lundbeck offentliggør positive resultater fra fase III undersøgelse med Lexapro® blandt unge med depression


            
CDRS-R er en ofte anvendt skala benyttet af klinikere, som dækker 17
symptomområder inden for depression, som er relevante for unge,
herunder forringet skolearbejde, problemer med at more sig, social
tilbagetrukkenhed, fysiske skavanker og lavt selvværd. Yderligere
data fra dette studie forventes offentliggjort i 2008.

Forskerne anslår, at op mod 8% af alle unge er berørt af depression.
Der findes imidlertid kun få FDA-godkendte behandlinger til denne
gruppe. Lexapro® er endnu ikke godkendt af FDA til brug blandt
børnepatienter.

Med forbehold for den løbende kommunikation med FDA og en gennemgang
af de fulde resultater fra den netop afsluttede undersøgelse
forventer Forest Laboratories, Inc. at søge om registrering for
depressionsindikationen blandt unge for Lexapro® i 2008.

Om undersøgelsen
Der er på en række centre i USA gennemført en dobbeltblindet,
parallelgruppe og placebokontrolleret fase III undersøgelse med
henblik på at evaluere sikkerheden og effekten af Lexapro® til
behandling af deprimerede unge i alderen 12-17 år. I løbet af det
otte uger lange studie blev 316 patienter randomiseret til at få
enten 10-20 mg Lexapro® (n=158) eller placebo (n=158). Det primære
effektmål var ændringen fra udgangspunktet ved uge 8 på skalaen
Children's Depression Rating Scale - Revised (CDRS-R) ved brug af"last observation carried forward (LOCF)"-princippet. Undersøgelsen
viste statistisk signifikante forbedringer hos patienter behandlet
med Lexapro® i sammenligning med placebo (p=0,022).

Undersøgelsen viste også, at Lexapro® generelt blev tålt godt af
patienterne. De overordnede procentsatser for førtidig afbrydelse af
behandlingen (alle årsager, inkl. bivirkninger) var 19% for
patienter, der fik Lexapro®, og 15% for placebogruppen.

Depression blandt unge
Depression blandt unge er karakteriseret ved vedvarende tristhed og
manglende interesse for sædvanlige aktiviteter.

Til trods for, at der er sket fremskridt og forbedringer med at
identificere og behandle psykiske sygdomme blandt unge, viser
epidemiologiske studier, at kun 20-35% af alle depressionspatienter i
denne aldersgruppe i dag får behandling. Depression er en kronisk
sygdom, som kræver medicinsk opmærksomhed og behandling, og sygdommen
kan få alvorlige konsekvenser, hvis den ikke behandles.

For unge, som lider af depression, spiller psykoterapi, behandling af
kognitiv adfærd, interpersonel terapi og medicinsk behandling en
vigtig rolle for styringen af sygdommen. Patienter, der får
antidepressiv behandling, bør også nøje overvåges af
sundhedssystemet, familiemedlemmer og andre plejepersoner.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2007.

Lundbeck kontakt


Investorer:          Presse:

Jacob Tolstrup        Anders Schroll
Director, Corporate Reporting Head of Communication
Tlf. 36 43 30 79       Tlf. 36 43 20 81           ________________________

Fondsbørsmeddelelse nr. 312 - 29. november 2007

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2006 på DKK 9,2 mia.
(cirka EUR 1,2 mia. eller USD 1,6 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner