H. Lundbeck, årsrapport 2002

Omsætningen steg 24% til DKK 9.488 mio. 

Cipramil DKK 5.187 mio.(14% stigning). Cipralex DKK 78 mio. Celexa DKK 2.378 mio.(44% stigning). Lexapro DKK 777 mio. Ebixa DKK 29 mio.

Resultat af primær drift steg 29% til DKK 2.361 mio.

Finansielle poster udviste en nettoudgift på DKK 286 mio.

Resultat før skat steg 9% til DKK 2.075 mio. Resultat efter skat faldt 3% til DKK 1.269 mio.

I 2003 forventes omsætningen at stige ca. 10% og resultat af primær drift forventes at stige ca. 12%

Abonner

Dokumenter og links