H. Lundbeck, årsregnskabsmeddelelse 2001

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har i dag godkendt selskabets regnskab for 2001. 

Lundbeck har haft et særdeles tilfredsstillende år, hvor koncernen opnåede sit hidtil bedste økonomiske resultat. Såvel omsætning som indtjening oversteg de forventninger, ledelsen tilkendegav i årsregnskabet for 2000 og er på niveau med de forventninger, ledelsen tilkendegav i forbindelse med aflæggelsen af selskabets halvårsrapport den 14. august 2001.

Abonner

Dokumenter og links