H. Lundbeck, Azilect® (rasagilin) godkendt i EU


            
H. Lundbeck A/S og Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Teva) har i dag offentliggjort, at Europakommissionen har givet den endelige EU markedsføringstilladelse af Azilect® til behandling af Parkinsons sygdom både som indledende monoterapi for patienter med Parkinsons i det tidlige stadie samt som en supplerende behandling i moderat til fremskreden Parkinsons. Markedsføring forventes påbegyndt i flere europæiske lande i løbet af andet kvartal 2005.

Abonner

Dokumenter og links