H. Lundbeck, Cipralex® (escitalopram) bedre end venlafaxin i sammenlignende undersøgelse

Report this content

            
Cipralex® viser tidligere vedvarende respons og remission end venlafaxin, og tolereres bedre ved behandling af depression. Endvidere udviser Cipralex® en fortsat forbedring ved langtidsbehandling af depression.

Abonner

Dokumenter og links