H. Lundbeck, data om Ebixa® til behandling af Alzheimers sygdom


            
Data om Ebixa® fremlagt på ”Alzheimer's Association 8th International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders”, Stockholm 20-25. juli, viser, at lægemidlet har flere potentielle fordele. Ebixa® viser klinisk effekt over en periode på et år, reducerer behovet for pleje og omkostninger for samfundet, er veltolereret hos patienter i kombinationsbehandling med cholinesteraseinhibitorer, samt har beskyttende virkning af hjerneceller i prækliniske studier.

Abonner

Dokumenter og links