H. Lundbeck, delrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2004

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har i dag godkendt selskabets delrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2004.

Omsætningen af Lundbecks nye lægemidler udgør nu 46% af  den samlede omsætning (ekskl. gaboxadol betaling).

De samlede omkostninger faldt med 6% i forhold til samme periode sidste år.

Resultat af primær drift forventes fortsat at blive ca. DKK 2,5 mia., mens forventningerne til det frie cash flow opjusteres til at blive større end DKK 1,6 mia.

Abonner

Dokumenter og links