H. Lundbeck, H. Lundbeck A/S afholdt ordinær generalforsamling den 24. april 2006

H. Lundbeck A/S afholdt ordinær generalforsamling den 24. april 2006 i Radisson SAS Faconer Hotel & Conference Center

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, årsrapporten blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.

Abonner

Dokumenter og links