H. Lundbeck, Lundbeck og Teva har afsluttet kliniske fase III-forsøg, hvor etilevopoda ikke udviste statistisk signifikant bedre resultat end levodopa


            
H. Lundbeck A/S og Teva Pharmaceutical Industries Limited offentliggjorde i dag resultaterne af to fase III-undersøgelser af en hurtigt frigivende formulering af etilevodopa, et opløseligt prodrug af levodopa, til behandling patienter med fremskreden Parkinsons sygdom. Etilevodopa viste sig at være veltolereret og lige så effektivt som levodopa. Dog blev der ikke opnået statistisk signifikante resultater for det primære endpoint, dvs. hurtigere klinisk effekt sammenlignet med standard levodopa.

Abonner

Dokumenter og links