H. Lundbeck, notering af nye aktier med virkning fra den 1. december 2005

Københavns Fondsbørs har besluttet at forhøje aktiekapitalen i H. Lundbeck med 13.800 stk. nye aktier à nominelt 5 kr. med virkning fra den 1. december 2005 

Kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vi henviser i øvrigt til H. Lundbecks fondsbørsmeddelelse af 23. november 2005.

Abonner

Dokumenter og links