H. Lundbeck, Opgørelse over insideres aktiebesiddelser i H. Lundbeck A/S


            
Hermed følger opgørelse over aktiebesiddelser hos selskabets insidere i henhold til værdipapirhandelslovens § 37, stk. 8. Ifølge denne lovbestemmelse er H. Lundbeck A/S forpligtiget til kvartalsvis at oplyse om insideres og deres nærtståendes aktiebesiddelser i H. Lundbeck A/S.

Abonner

Dokumenter og links