H. Lundbeck, Opgørelse over insideres aktiebesiddelser i H. Lundbeck A/S


            
Hermed følger opgørelse over aktiebesiddelser hos selskabets insidere i henhold til værdipapirhandelslovens § 
37, stk. 8.

Abonner

Dokumenter og links