H. Lundbeck, Udvidelse af aktiekapitalen som følge af medarbejderes udnyttelse af tegningsoptioner


            
H. Lundbeck A/S vil den 24. november 2005 registrere en forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 69.000 hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som følge af medarbejderes udnyttelse af tegningsoptioner. Den registrerede aktiekapital vil herefter udgøre nominelt DKK 1.136.107.265 svarende til 227.221.453 stk. aktier á DKK 5. Tegningskursen udgjorde DKK 108,11.

Abonner

Dokumenter og links