H. Lundbeck, Udvidelse af aktiekapitalen som følge af medarbejderes udnyttelse af tegningsoptioner


            
H. Lundbeck A/S vil den 1. september 2005 registrere en forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 191.750 hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som følge af medarbejderes udnyttelse af tegningsoptioner. Den registrerede aktiekapital vil herefter udgøre nominelt DKK 1.135.740.925 svarende til 227.148.185 stk. aktier á DKK 5. Tegningskursen udgjorde DKK 108,11.

Abonner

Dokumenter og links