Hovedresultater med Flurizan® i klinisk fase III-forsøg


            
Myriad Genetics, Inc. har i dag offentliggjort resultatet af et
klinisk fase III-forsøg med Flurizan® (tarenflurbil) med 1.684
patienter med mild Alzheimers sygdom. De kliniske fase III-data
svarer ikke til de data, der blev observeret i klinisk fase II i
patienter med mild Alzheimers sygdom. Lundbeck og Myriad vil nu
undersøge resultaterne yderligere for at opnå forståelse af
forsøgsresultaterne, hvor stoffet ikke opfyldte de to primære effekt
mål."De kliniske fase II-data for Flurizan® i patienter med mild
Alzheimers sygdom understøttede yderligere udvikling af Flurizan®. De
første hovedresultater fra dette forsøg er skuffende for patienter og
pårørende, der er berørt af Alzheimers sygdom, og gør det mindre
sandsynligt, at disse første observationer kan føre til
myndighedsgodkendelse. Vi vil nu se nærmere på detaljerne fra studiet
og vurdere, om patienterne faktisk kan få gavn af stoffet," udtaler
direktør for Lundbecks lægemiddeludvikling Anders Gersel Pedersen og
fortsætter:"Alzheimers sygdom er måske det område, hvor der er størst behov for
fremskridt i behandlingen. Lundbeck er en førende aktør inden for
sygdomme i hjernen, og på trods af den indbyggede risiko vil vi
fortsætte udviklingen af nye lægemidler til behandling af sygdommen,
enten internt eller ved indlicensering."

Generelt afspejler de rapporterede bivirkninger den forventede profil
for den ældre befolkning med Alzheimers sygdom, og de fleste
symptomer var godt fordelt mellem Flurizan® og placebo. I gruppen,
der havde modtaget behandling med Flurizan®, var der nogle tegn på
øget forekomst af bivirkninger, herunder anæmi, lungebetændelse,
nyresvigt og sår i mavetarmkanalen. Analysen af alle data til
rådighed på nuværende tidspunkt viser ingen andre nævneværdige
sikkerhedsmæssige forskelle mellem behandlingsgrupperne.

Om Alzheimers sygdom
Alzheimers sygdom er en neurodegenerativ lidelse karakteriseret ved
fremadskridende kognitiv svækkelse såsom svigtende hukommelse, nedsat
opfattelsesevne samt sprogforstyrrelser, hvilket på sigt fører til,
at patienten ikke længere kan klare sig selv. I senere stadier af
sygdommen kan også angst, forvirring og vrede optræde.

Alzheimers sygdom påvirker 5% af befolkningen over 65 år og mere end
20% af aldersgruppen over 85. I dag bliver omkring 60% af patienter,
der lider af Alzheimers sygdom, diagnosticeret korrekt, og af disse
er omkring 80% diagnosticeret med enten moderat eller svær Alzheimers
sygdom. Det skønnes, at 5-6 mio. mennesker i Europa lider af
demens/Alzheimers sygdom. De samlede omkostninger for samfundet
anslås at udgøre EUR 55 mia., hvilket gør demens til den dyreste
sygdom i hjernen fra et medicinsk synspunkt.[1] Den aldrende
befolkning i Europa medfører, at demens bliver en endnu store
økonomisk byrde for samfundet i årene fremover. Undersøgelser har
vist, at selv en relativt lille udsættelse af sygdomsudviklingen vil
have en stor indvirkning på de medicinske omkostninger.

I forbindelse med købet af de europæiske rettigheder til Flurizan®
erlagde Lundbeck en initialbetaling på USD 100 mio. svarende til DKK
481 mio. Da det er mindre sandsynligt, at Flurizan® vil blive et
produkt, har Lundbeck besluttet at afskrive beløbet som en
engangsomkostning i resultatopgørelsen for 2. kvartal 2008,

Telefonkonference
Lundbeck afholder i dag kl. 09.30 en telefonkonference for
analytikere og investorer. For at deltage i telekonferencen skal man
ringe til et af nedenstående opkaldsnumre:

Storbritannien: +44 (0) 20 7162 0025
USA:      +1 334 323 6201

Konference ID  802010


Der vil være mulighed for at høre en gengivelse en time efter
telekonferencen, der vil være tilgængelig i syv dage. Ring venligst
til et af følgende opkaldsnumre og opgiv adgangskode:


Storbritannien: +44 (0) 80 0358 1860
USA:      +1 888 365 0240

Adgangskode:  802010


Man kan desuden følge telekonferencen live og lytte til gengivelsen
på:
http://www.lundbeck.com/investor/presentations/teleconference/default.asp


Myriad kontakt

William A. Hockett
EVP, Corporate Communications
+1 (801) 584-3600
email: bhockett@myriad.com

Lundbeck kontakt


Investorer:        Presse:

Jacob Tolstrup       Jens Højbjerg
Director          Media Relations Manager
Tlf. 36 43 30 79      Tlf. 36 43 28 33

Palle Holm Olesen
Head of Investor Relations
Tlf. 36 43 24 26


Fondsbørsmeddelelse nr. 349 - 30. juni 2008

Om Myriad Genetics
Myriad Genetics, Inc. er et biofarmaceutisk selskab, der fokuserer på
udviklingen af nye medicinalprodukter. Selskabet udvikler og
markedsfører lægemiddelprodukter rettet mod genetisk betingede
sygdomme og udvikler og planlægger at markedsføre terapeutiske
produkter. Myriads nyheder og øvrige oplysninger kan ses på
selskabets hjemmeside www.myriad.com.

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Koncernen havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 11 mia.
(cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,0 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5.300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com.

1. Costs of Disorders of the Brain in Europe; European Journal of
Neurology; Volume 12, Supplement 1, June 2005

Abonner