Incitamentsprogrammer i Lundbeck-koncernen

Report this content

Valby, Danmark, 1. december 2015 - Bestyrelsen i H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har besluttet at tilbyde deltagelse i et “Restricted Share Unit”-program til en række nøglemedarbejdere som en del af H. Lundbeck A/S’ langsigtede incitamentsprogram for 2015. En “Restricted Share Unit” er en betinget ret til at få tildelt en aktie i H. Lundbeck A/S.

133 nøglemedarbejdere ansat i Lundbeck eller et af Lundbecks datterselskaber (danske og udenlandske selskaber i hvilke Lundbeck direkte eller indirekte besidder mindst 50 % af ejerandelene) vil blive tilbudt at deltage i det langsigtede incitamentsprogram for 2015. Hverken bestyrelsen eller direktionen i Lundbeck deltager i programmet. Nøglemedarbejderne udvælges af Lundbecks’ direktion. Udvælgelsen sker f.eks. på baggrund af nøglemedarbejdernes præstation i det forgangne år samt deres evne til at skabe langsigtet værdi for Lundbeck.

Alle ”Restricted Share Units” modnes i 2018, 3 år efter tildelingen, under betingelse af opnåelse af finansielle mål og fortsat ansættelse i Lundbeck-koncernen i perioden fra tildelingen i 2015 indtil modning i 2018.

Nøglemedarbejdere i amerikanske datterselskaber vil blive tilbudt deltagelse i et kontantprogram (Restricted Cash Units) på betingelser og vilkår svarende til betingelser og vilkår for ”Restricted Share Unit”-programmet. En ”Restricted Cash Unit” er en betinget ret til at modtage en kontantudbetaling.

Markedsværdien af de tildelte ”Restricted Share Units” og ”Restricted Cash Units” beregnes ud fra Black-Scholes-metoden og baseres på en volatilitet på 31,44 %, et dividendeafkast på 2,00%, en risikofri rente på 0,5%, en modningsperiode på 3 år samt en aktiekurs på DKK 215,32. Den samlede værdi af begge programmer er DKK 28 millioner på tidspunktet for tildelingen.


Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Director, Corporate Communication
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er Alzheimers sygdom, depression, Parkinsons sygdom, og psykose.

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjerne-sygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Vores ca. 5.500 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina og Danmark og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 13,5 mia. DKK i 2014 (1,8 mia. EUR eller 2,4 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores selskabshjemmeside www.lundbeck.com og følg os på Twitter @Lundbeck.

 

Abonner

Dokumenter og links