Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Report this content


Valby, Danmark, 28. februar 2019 – Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S.

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 10:00

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse:

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.1 er dagsordenen som følger:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.
  6. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
  7. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse:

7.1 Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne  aktier.
7.2 Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af ændring af vederlagsretningslinjerne for   bestyrelse og direktion.
7.3. Forslag fra bestyrelsen om at fjerne aldersbegrænsningen for bestyrelsesmedlemmer og dermed ændre paragraf 5.1 i selskabets vedtægter. 
7.4. Forslag fra aktionæren Kritiske Aktionærer (en forening) om, at hvis forrentningen af egenkapitalen i selskabet overstiger 7%, skal selskabet nedsætte priserne på den medicin, som selskabet sælger.
7.5. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige generalforsamlingens dirigent til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

  1. Eventuelt.

Fuldstændige forslag

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2018 udbetales et udbytte på 61% af årets nettoresultat svarende til DKK 12,00 pr. aktie eller et samlet udbytte på DKK 2.389 millioner.

Ad dagsordenens punkt 4:

H. Lundbeck A/S' bestyrelse ønskes sammensat af personer der tilsammen besidder de nødvendige finansielle, farmaceutiske og internationale kompetencer til på bedst mulig vis at varetage selskabets og dermed aktionærernes interesser under hensyntagen til selskabets øvrige interessenter. Bestyrelsens væsentligste opgaver er at fastlægge H. Lundbeck A/S’ overordnede strategi, opstille konkrete mål for selskabets direktion samt sikre, at direktionens medlemmer har de rette kompetencer. 

For en mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens ønskede kompetencer henvises til selskabets hjemmeside: www.lundbeck.com à About us à Corporate Governance.

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges eller genvælges hvert år, og valgperioden for den siddende bestyrelse udløber således i forbindelse med denne generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Lars Søren Rasmussen, Lene Skole-Sørensen, Lars Erik Holmqvist, Jeffrey Berkowitz, Henrik Andersen og Jeremy Max Levin. Bestyrelsen forventer at vælge Lars Søren Rasmussen som formand og at vælge Lene Skole-Sørensen som næstformand for bestyrelsen.  

Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater tilsammen besidder den nødvendige faglige og internationale erfaring til at sikre selskabets position som en ledende global farmaceutisk virksomhed med fokus på forskning og udvikling inden for hjernesygdomme. Det er desuden bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til selskabets behov og ambitionen om at sikre en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces. Der er ved udvælgelse af kandidater taget hensyn til diversitet.

Det anbefales i Anbefalinger for god Selskabsledelse, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Lars Søren Rasmussen, Jeremy Max Levin, Jeffrey Berkowitz og Henrik Andersen opfylder kriterierne for uafhængighed. Lene Skole-Sørensen og Lars Erik Holmqvist betragtes som afhængige i kraft af deres aktiviteter i Lundbeckfonden. I tilfælde af, at de foreslåede kandidater vælges til bestyrelsen, vil bestyrelsen leve op til anbefalingen om uafhængighed som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Følgende personer er valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentanter i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser: Ludovic Tranholm Otterbein, Henrik Sindal Jensen og Rikke Kruse Andreasen.

De foreslåede kandidater som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har følgende baggrund:
                            
Lars Søren Rasmussen
Lars Søren Rasmussen, BSc Engineering, MBA, født 31. marts 1959, dansk statsborger. Han blev valgt til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2013. Han er formand for Lundbecks Vederlagskomité og medlem af Lundbecks Revisionskomité.

Lars Søren Rasmussen har betydelig ledelsesmæssig erfaring inden for global medtech. Lars Søren Rasmussen har senest været administrerende direktør for Coloplast fra 2008 til 2018 og har været medlem af selskabets direktion siden 2001. Han havde i denne periode koncernansvar for en række forskellige funktioner, herunder globalt salg, innovation og produktion. Disse ansvarsområder blev varetaget med base i såvel Danmark som USA.

Lars Søren Rasmussens særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hans erfaring med topledelse samt hans viden om effektivisering og internationalisering.

Lars Søren Rasmussen er formand for bestyrelsen i Coloplast A/S og medlem af bestyrelsen for William Demant Holding A/S.

Lene Skole-Sørensen
Lene Skole-Sørensen, BCom Finance, født 28. april 1959, dansk statsborger. Hun blev indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2015. Hun er medlem af Lundbecks Vederlagskomité og den Videnskabelige Komité.

Lene Skole-Sørensen er administrerende direktør for Lundbeckfonden, administrerende direktør for Lundbeckfond Invest A/S og formand for bestyrelsen for LFI Equity A/S. Inden Lene Skole-Sørensen kom til Lundbeckfonden i 2014, var hun økonomidirektør i Coloplast A/S, hvor hun var medlem af direktionen, fra hun blev ansat i 2005. Lene Skole-Sørensens ansvarsområder omfattede økonomi, IT, HR, kommunikation, strategi og M&A. Før 2005 havde Lene Skole-Sørensen forskellige stillinger i A.P. Møller-Mærsk gruppen, senest som økonomidirektør i Maersk Company Ltd., London, i perioden 2000-2005.

Lene Skole-Sørensens særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hendes omfattende viden og ekspertise inden for finansiering, strategi, forretningsudvikling og M&A samt hendes ledelseserfaring fra internationale virksomheder, herunder medtech.

Lene Skole-Sørensen er næstformand for bestyrelsen for Ørsted A/S, Falck A/S, ALK-Abelló A/S, og medlem af bestyrelsen for Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S.

Lars Erik Holmqvist
Lars Erik Holmqvist, MSc i business administration, født 4. september 1959, svensk statsborger. Han blev indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2015. Han er medlem af Lundbecks Revisionskomité.  
Lars Erik Holmqvist har tidligere været vice-president hos Pharmacia med ansvar for salg og marketing. Derudover har han haft ledende stillinger i adskillige farma- og medtech-selskaber, herunder Boston Scientific Corporation, Medtronic, Applied Biosystems Group, DAKO og Agilent Technologies.
   
Lars Erik Holmqvists særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hans ledelseserfaring fra internationale virksomheder, hans ekspertise inden for økonomi, og hans salgs- og marketingerfaring fra den globale farma-, medtech- og life-science-industri.

Lars Erik Holmqvist er medlem af bestyrelsen for Lundbeckfonden, Lundbeckfond Invest A/S, ALK-Abelló A/S, Tecan Trading AG, Vitrolife AB og Naga Uk Topco Ltd.

Jeremy Max Levin
Jeremy Max Levin, BA Zoologi, MA og DPhil i molekylærbiologi og MB BChir i medicin og kirurgi, født 9. september 1953, britisk og amerikansk statsborger. Han blev indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2017. Han er formand for Lundbecks Videnskabelige Komité.

Jeremy Max Levin har mere end 25 års erfaring inden for den globale medicinalindustri, hvor han har stået i spidsen for virksomhedernes og medarbejdernes udvikling og kommercialisering af lægemidler til dækning af akutte medicinske behov i hele verden. Siden 2014 har han været administrerende direktør og bestyrelsesformand for Ovid Therapeutics, en neurologi-virksomhed med base i New York, der specialiserer sig i særlige og sjældne sygdomme i hjernen. Jeremy Max Levin var tidligere administrerende direktør for Teva Pharmaceuticals, forinden var han medlem af direktionen i Bristol-Myers Squibb, hvor han var globalt ansvarlig for den overordnede strategi, alliancer og forretningsudvikling. Inden da var han global chef for strategiske alliancer hos Novartis, hvor han oprettede og stod i spidsen for strategisk samarbejde med adskillige virksomheder og forskningsinstitutioner i verden.

Jeremy Max Levins særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er kombinationen af hans kliniske indsigt og erfaring, hans kompetencer inden for forretningsudvikling, forretningsstrategier og hans økonomiske viden. Derudover har han betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde. 

Jeremy Max Levin er medlem af bestyrelsen i BioCon Limited, et indisk biofarmaceutisk selskab med base i Bangalore, Indien, og næstformand i BIO, the Biotechnology Innovation Organization i USA.

Jeffrey Berkowitz
Jeffrey Berkowitz, Juris Doctor og BA i statskundskab, født 9. januar 1966, amerikansk statsborger. Jeffrey Berkowitz blev valgt til Lundbecks bestyrelse i 2018 og er medlem af Lundbecks Videnskabelige Komité.

Jeffrey Berkowitz er administrerende direktør for Real Endpoints, der er førende inden for udvikling og implementering af proprietære værktøjer til styrkelse af adgangen til markedet for sundhedsområder under udvikling. Forud herfor var Jeffrey Berkowitz koncerndirektør i UnitedHealth Group (UNH) og CEO for deres Optum International-datterselskab siden 2016. Han var koncerndirektør og direktør for Pharma & Global Market Access i Walgreens Boots Alliance, Inc. fra 2015, hvor han først var Senior Vice President for Pharmaceutical Development & Market Access i Walgreen Co. og derefter direktør for Walgreens Boots Alliance Development i perioden fra 2010 til 2015. Fra 1998-2009 havde han forskellige stillinger med stadig større ansvar inden for market access, salg og marketing i Schering-Plough, inden selskabet blev opkøbt af Merck i 2009. Før han kom til Schering-Plough, var Jeffrey Berkowitz advokat med speciale i sundhedsområdet i det internationale advokatfirma Proskauer, LLP i New York og Washington, D.C.

Jeffrey Berkowitz' særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er blandt andet hans globale erfaring med betalere, farmaceutiske virksomheder, special- og detailapoteker og grossister, med ansvar for generisk og branded indkøb og lagerstyring såvel som prissætnings-, refusions-, specialapotek- og sundhedsstrategier. Sammen med sit team stod han i spidsen for joint venturet mellem Walgreens og Alliance Boots med base i Bern, Schweiz, og var afgørende for, at fusionen oversteg endog meget ambitiøse mål for synergieffekt. Jeffrey Berkowitz har også høstet anerkendelse i PharmaVoice Magazine som en af de 100 mest inspirerende ledere inden for Life Science i 2009, 2010 og 2012, og han er medredaktør på Life Science Leader and Pharmaceutical Commerce-magasiner.

Jeffrey Berkowitz er uafhængigt medlem af bestyrelsen i Infinity Pharmaceuticals, Inc. og Esperion Therapeutics, Inc.

Henrik Andersen
Henrik Andersen, cand.jur. og graduate diploma i handel og finans, født 31. december 1967, dansk statsborger. Han blev indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2018.

Henrik Andersen er Group President og CEO i Hempel A/S, en dansk-baseret leverandør af maling med over 6.500 ansatte i mere end 80 lande. Før han kom til Hempel i 2016, arbejdede Henrik Andersen i ISS, hvor han var fra 2000 i forskellige stillinger. Han blev medlem af direktionen for ISS i 2011, først som Group CFO, siden som Chief Operating Officer (COO) for EMEA og senest Group COO. Henrik Andersen tilbragte også syv år i England, hvor han med succes udviklede ISS UK som CEO. Før han kom til ISS, arbejdede Henrik Andersen 10 år i finanssektoren.

Henrik Andersens kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er bl.a. hans betydelige erfaring med regnskab, finans, kapitalmarkeder, international handel og strategisk ledelse af internationale virksomheder.

Henrik Andersen er medlem af bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S  og medlem af Investeringskomitéen for Maj Invest Equity 4 og 5 K/S.

Ad dagsordenens punkt 5:

Det foreslås, at bestyrelsen modtager følgende vederlag for 2019:
-   Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 350.000 (uændret fra 2018).
-    Formanden modtager tre gange grundhonoraret (uændret fra 2018).
-    Næstformanden modtager to gange grundhonoraret (uændret fra 2018).
-     Menige medlemmer af komitéerne modtager DKK 200.000 i tillæg til grundhonoraret (uændret fra 2018).
-     Formændene for komitéerne modtager DKK 300.000 i tillæg til grundhonoraret (uændret fra 2018).
-     Betinget af vedtagelsen af Lundbecks reviderede vederlagsretningslinjer som anført i dagsordenens punkt 7.2.a), vil bestyrelsesmedlemmer med permanent bopæl uden for Europa modtage DKK 350.000 i tillæg til grundhonoraret (nyt i forhold til vederlaget i 2018). Idet alle ordinære bestyrelsesmøder afholdes i Danmark, er formålet med forslaget at kompensere medlemmerne for tidsforbrug på interkontinentale rejser.

Ad dagsordenens punkt 6:

I overensstemmelse med Revisionskomitéens anbefaling til bestyrelsen foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionskomitéen er ikke under indflydelse fra nogen tredjemand og er ikke underlagt nogen kontrakt med tredjemand, der begrænser generalforsamlingens valg af selskabets lovpligtige revisor eller revisionsfirma til bestemte kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer, for så vidt angår udpegelsen af en særlig revisor eller et særligt revisionsfirma til udførelse af Selskabets lovpligtige revision.

Ad dagsordenens punkt 7:

7.1   Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10%
fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.


7.2   Bestyrelsen foreslår, at vedtage ændrede vederlagsretningslinjer for H. Lundbeck A/S’ bestyrelse og direktion. I 2016 vedtog den ordinære generalforsamling de gældende vederlagsretningslinjer for bestyrelse og direktion. Ud over nogle primært sproglige korrektioner, præciseringer og ændringer som følge af nye Anbefalinger for god Selskabsledelse foreslår bestyrelsen blandt andet følgende ændringer til vederlagsretningslinjerne: 
a)     Ændring af vederlagsretningslinjerne så bestyrelsesmedlemmer med permanent bopæl uden for Europa modtager DKK 350.000 i tillæg til grundhonoraret for at kompensere for tidsforbrug på interkontinentale rejser til bestyrelsesmøder.
b)     Ændring af det langsigtede incitamentsprogram (LTI) for den administrerende direktør, således at maksimumværdien af tildelte LTI-instrumenter for tildelingsåret for den administrerende direktør forøges til en værdi af op til tolv (12) måneders grundløn (opgjort pr. tildelingstidspunktet) (forhøjet fra otte (8) måneder).
c)     Ændring af det kortsigtede incitamentsprogram (STI) for den administrerende direktør, således at maksimumværdien af tildelt STI forøges til fjorten (14) måneder (forhøjet fra ni (9) måneder).
d)     Ændring af vederlagsretningslinjerne for at tillade en undtagelse til de generelle LTI-tildelingsprincipper alene for året 2019.  

Ad d)
Det årlige tildelingsprogram implementeret i 2016 opnåede først vesting efter 4 år grundet en ét års tidsforskydning i tiden fra iværksættelse af programmet til tidspunktet for den faktiske tildeling, hvorfor der ikke blev tildelt noget LTI-program i 2016. Fra 2019 og fremefter ønsker selskabet at bringe den fulde vestingperiode på linje med sammenlignelige selskaber i Danmark og i sundhedssektoren og derfor implementere en fuld vesting for tildelingen på 3 år.

Disse ændringer i vilkårene for vestingperioden betyder, at både 2018 LTI-programmet og 2019 LTI-programmet tildeles i 2019. Begge tildelinger vester i løbet af de tre følgende år. Det betyder, at selskabets direktion i 2019 kan tildeles LTI-instrumenter med en værdi af op til maksimum 16 måneders (4 måneder for 2018 og 12 måneder for 2019) grundløn (på tildelingstidspunktet) for den administrerende direktørs vedkommende, og en værdi af op til 12 måneders (6 måneder for 2018 og 6 måneder for 2019) grundløn (på tildelingstidspunktet) for øvrige direktionsmedlemmers vedkommende. Værdien af LTI-instrumenter udregnes i overensstemmelse med principperne som beskrevet i de ændrede vederlagsretningslinjer.

Den fuldstændige ordlyd af de opdaterede vederlagsretningslinjer for bestyrelse og direktion i H. Lundbeck A/S offentliggøres på selskabets hjemmeside den 28. februar 2019.

7.3   Bestyrelsen foreslår at fjerne aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer og dermed ændre vedtægternes paragraf 5.1.

Det er bestyrelsens opfattelse, at en bestemt alder ikke automatisk skal ekskludere personer fra at blive valgt til selskabets bestyrelse. Ydermere noterer bestyrelsen sig, at aldersgrænsen er fjernet i seneste udgave af Anbefalinger for god Selskabsledelse, der blev udgivet den 27. november 2017.

Bestyrelsen foreslår at slette følgende sætning fra vedtægternes paragraf 5.1:

”Intet medlem kan dog have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år.”

Efter sletning vil Paragraf 5.1. have følgende ordlyd: 

”5. Selskabets ledelse

5.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 - 6 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ud over de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne i H. Lundbeck A/S og selskabets datterselskaber et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende selskabslov.”

7.4    Forslag fra aktionæren Kritiske Aktionærer (en forening) om, at hvis forrentningen af egenkapitalen i selskabet overstiger 7%, skal selskabet nedsætte priserne på den medicin, som selskabet sælger.

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget ikke vedtages. En mere detaljeret forklaring vil blive fremlagt af selskabet på den ordinære generalforsamling.

7.5   Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Dagsordenens punkt 7.3 kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Alle øvrige fremsatte forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

  

PRAKTISKE OPLYSNINGER

H. Lundbeck A/S byder alle aktionærer, der har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver, velkommen på generalforsamlingen. Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen sker via receptionen, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Der er et begrænset antal parkeringspladser på Ottiliavej og Krumtappen, hvor der kan parkeres i op til tre timer (husk at stille p-skiven). Det er grundet parkeringsreglerne i området ikke muligt at tilkøbe ekstra parkeringstid, ligesom der ikke udstedes gæstebilletter eller gæstelicenser.

Adgangskort udleveres til aktionærer med stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 10.1. Stemmeret tilkommer alene aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen den 19. marts 2019, eller som senest denne dato har fremsat anmodning herom, herunder dokumenteret deres aktiebesiddelser, jf. vedtægternes punkt 10.4.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres til og med den 22. marts 2019 på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com, eller ved  at returnere tilmeldingsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4546 0997.

Adgangskort vil blive udsendt elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der anføres på investorportalen i forbindelse med tilmelding. Adgangskortet skal forevises på generalforsamlingen enten elektronisk på en smartphone/tablet eller i papirform.

Aktionærer, der har bestilt adgangskort uden at anføre deres e-mailadresse, kan afhente adgangskortet ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 995.553.135 fordelt på aktier à DKK 5. Hvert nominelle aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme, jf. vedtægternes pkt. 10.6.

Selskabet offentliggør den 28. februar 2019 følgende oplysninger og dokumenter på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com: 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) alle dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport og ændrede vederlagsretningslinjer, 4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og 5) blanketter til stemmeafgivelse pr. brev og fuldmagt.

Alle aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og til de dokumenter, der skal behandles på generalforsamlingen. Der kan stilles spørgsmål pr. post eller pr. e-mail til info@lundbeck.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret forud for eller på generalforsamlingen.

Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du give bestyrelsen fuldmagt til at afgive de stemmer, der knytter sig til dine aktier. I så fald skal du udfylde, datere og underskrive fuldmagtsblanketten og sende den til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, så blanketten er modtaget af Computershare A/S senest den 22. marts 2019. Ønsker du at give fuldmagt til andre end bestyrelsen, kan fuldmagtsblanketten til tredjemand anvendes. Fuldmagtsblanketterne findes på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via www.lundbeck.com senest den 22. marts 2019 ved anvendelse af depotnummer og adgangskode eller NemID.

Du kan også brevstemme ved at returnere brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800, Kgs. Lyngby, i hænde senest den 25. marts 2019 kl. 12:00. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev findes på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com, hvor man også kan brevstemme elektronisk.

Lundbeck tilbyder simultantolkning fra dansk til engelsk i auditoriet. Præsentationer og svar fra vores administrerende direktør på engelsk vil blive simultantolket fra engelsk til dansk. Endvidere bliver generalforsamlingen transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk (kan genses efter generalforsamlingen). Se selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Såfremt du har nedsat funktionsevne, der gør passagen fra indgangen til auditoriet besværlig, kan du rekvirere hjælp fra personalet ved ankomst i receptionen.
Som aktionær i Lundbeck behandler vi dine almindelige persondata for at kunne føre et register over Lundbecks investorer, analysere investorsammensætningen og kommunikere effektivt med vores investorer, herunder sende denne indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Ydermere behandler Lundbeck dine persondata i forbindelse med din deltagelse på den ordinære generalforsamling, herunder i forbindelse med udstedelse og brug af fuldmagter, hvis du fremsætter forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, hvis du stiller spørgsmål forud for den ordinære generalforsamling, eller hvis du ønsker at tale på den ordinære generalforsamling. Du kan læse mere om Lundbecks håndtering og behandling af dine persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Valby, 28. februar 2019                  

Bestyrelsen
H. Lundbeck A/S

Lundbeck kontakter
Investorer:                                                                                  Presse:
Palle Holm Olesen                                                                     Mads Kronborg
Vicedirektør, Investor Relations                                                 Kommunikationschef
palo@lundbeck.com                                                                  mavk@lundbeck.com
+45 30 83 24 26                                                                         +45 36 43 40 00

  
Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores purpose er We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Cirka 700 millioner mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.

Læs mere på  www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind

Vores ca. 5.000 medarbejdere i mere end 50 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vores forskningscenter er placeret i Danmark, og vi har produktionsanlæg i Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 18,1 mia. DKK i 2018 (2,4 mia. EUR eller 2,8 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.


Abonner

Dokumenter og links