Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Valby, Danmark, 19. februar 2018

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10:00

  Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse:

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby

     

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.1 er dagsordenen som følger: 

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.
  6. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
  7. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse:

           7.1     Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.

           7.2     Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige generalforsamlingens dirigent til at anmelde de på

                     generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

  1. Eventuelt.

     

Fuldstændige forslag

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

 

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

 

Ad dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2017 udbetales et udbytte på 61% af årets nettoresultat svarende til DKK 8,00 pr. aktie eller et samlet udbytte på DKK 1.592 millioner.

 

Ad dagsordenens punkt 4:

H. Lundbeck A/S' bestyrelse ønskes sammensat af personer der tilsammen besidder de nødvendige finansielle, farmaceutiske og internationale kompetencer til på bedst mulig vis at varetage selskabets og dermed aktionærernes interesser under hensyntagen til selskabets øvrige interessenter. Bestyrelsens væsentligste opgaver er at fastlægge Lundbecks overordnede strategi, opstille konkrete mål for selskabets direktion samt sikre, at direktionens medlemmer har de rette kompetencer. 

For en mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens ønskede kompetencer henvises til selskabets hjemmeside: www.lundbeck.com -> About us -> Corporate Governance.

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges eller genvælges hvert år, og valgperioden for den siddende bestyrelse udløber således i forbindelse med denne generalforsamling.  Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Lars Søren Rasmussen, Lene Skole-Sørensen, Lars Erik Holmqvist og Jeremy Max Levin. Desuden foreslår bestyrelsen valg af Jeffrey Berkowitz og Henrik Andersen. Jens Jesper Ovesen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen forventer at vælge Lars Søren Rasmussen som formand og at vælge Lene Skole-Sørensen som næstformand for bestyrelsen.  

Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater tilsammen besidder den nødvendige faglige og internationale erfaring til at sikre selskabets position som en ledende global farmaceutisk virksomhed med fokus på forskning og udvikling inden for hjernesygdomme. Det er desuden bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til selskabets behov og ambitionen om at sikre en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces. Der er ved udvælgelse af kandidater taget hensyn til diversitet.

Det anbefales i Anbefalinger for god Selskabsledelse, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Lars Søren Rasmussen, Jeremy Max Levin, Jeffrey Berkowitz og Henrik Andersen opfylder kriterierne for uafhængighed. Lene Skole-Sørensen og Lars Erik Holmqvist betragtes som afhængige i kraft af deres aktiviteter i Lundbeckfonden. I tilfælde af, at de foreslåede kandidater vælges til bestyrelsen, vil bestyrelsen leve op til anbefalingen om uafhængighed som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Følgende personer er valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentanter i overens-stemmelse med selskabslovens bestemmelser: Ludovic Raymond André Otterbein, Jørn Møller Mayntzhusen og Rikke Kruse Andreasen.

De foreslåede kandidater som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har følgende baggrund:

Lars Søren Rasmussen

Lars Søren Rasmussen, BSc Engineering, MBA, født 31. marts 1959, dansk statsborger. Han blev valgt til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2013. Han er formand for Lundbecks Vederlagskomité og medlem af Lundbecks Revisionskomité.

Lars Søren Rasmussen har betydelig ledelsesmæssig erfaring inden for global med-tech. Lars Søren Rasmussen blev administrerende direktør for Coloplast i 2008 og har været medlem af selskabets direktion siden 2001. Han har i denne periode haft koncernansvar for en række forskellige funktioner, herunder globalt salg, innovation og produktion. Disse ansvarsområder er varetaget med base i såvel Danmark som USA.

Lars Søren Rasmussens særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hans erfaring med topledelse samt hans viden om effektivisering og internationalisering.

Lars Søren Rasmussen er medlem af bestyrelsen for William Demant Holding A/S.

Lene Skole-Sørensen

Lene Skole-Sørensen, BCom Finance, født 28. april 1959, dansk statsborger. Hun blev indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2015. Hun er medlem af Lundbecks Vederlagskomité og den Videnskabelige Komité.

Lene Skole-Sørensen er administrerende direktør for Lundbeckfonden, administrerende direktør for Lundbeckfond Invest A/S og formand for bestyrelsen for LFI Equity A/S. Inden Lene Skole-Sørensen kom til Lundbeckfonden i 2014, var hun økonomidirektør i Coloplast A/S, hvor hun var medlem af direktionen, fra hun blev ansat i 2005. Lene Skole-Sørensens ansvarsområder omfattede økonomi, IT, HR, kommunikation, strategi og M&A. Før 2005 havde Lene Skole-Sørensen forskellige stillinger i A.P. Møller-Mærsk gruppen, senest som økonomidirektør i Maersk Company Ltd., London, i perioden 2000-2005.

Lene Skole-Sørensens særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hendes omfattende viden og ekspertise inden for finansiering, strategi, forretningsudvikling og M&A samt hendes ledelseserfaring fra internationale virksomheder, herunder med-tech.

Lene Skole-Sørensen er næstformand for bestyrelsen for Ørsted A/S, Falck A/S, ALK-Abelló A/S, TDC A/S og medlem af bestyrelsen for Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S.

Lars Erik Holmqvist

Lars Erik Holmqvist, MSc i business administration, født 4. september 1959, svensk statsborger. Han blev indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2015. Han er medlem af Lundbecks Revisionskomité.  

Lars Erik Holmqvist er seniorrådgiver på sundhedsområdet hos Bain Capital og har tidligere været vice-president hos Pharmacia med ansvar for salg og marketing. Derudover har han haft ledende stillinger i adskillige farma- og med-tech selskaber, herunder Boston Scientific Corporation, Medtronic, Applied Biosystems Group, DAKO og Agilent Technologies.

Lars Erik Holmqvists særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er hans ledelseserfaring fra internationale virksomheder, hans ekspertise inden for økonomi, og hans salgs- og marketingerfaring fra den globale farma-, med-tech- og life-science-industri.

Lars Erik Holmqvist er medlem af bestyrelsen for Lundbeckfonden, Lundbeckfond Invest A/S, ALK-Abelló A/S, Tecan Trading AG og Naga Uk Topco Ltd.

Jeremy Max Levin

Jeremy Max Levin, BA Zoologi, MA og DPhil i molekylærbiologi og MB BChir i medicin og kirurgi, født 9. september 1953, britisk og amerikansk statsborger. Han blev indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2017. Han er formand for Lundbecks Videnskabelige Komité.

Jeremy Max Levin har mere end 25 års erfaring inden for den globale medicinalindustri, hvor han har stået i spidsen for virksomhedernes og medarbejdernes udvikling og kommercialisering af lægemidler til dækning af akutte medicinske behov i hele verden. Siden 2014 har han været administrerende direktør og bestyrelsesformand for Ovid Therapeutics, en neurologi-virksomhed med base i New York, der specialiserer sig i særlige og sjældne sygdomme i hjernen. Jeremy Max Levin var tidligere administrerende direktør for Teva Pharmaceuticals, forinden var han medlem af direktionen i Bristol-Myers Squibb, hvor han var globalt ansvarlig for den overordnede strategi, alliancer og forretningsudvikling. Inden da var han global chef for strategiske alliancer hos Novartis, hvor han oprettede og stod i spidsen for et strategisk samarbejde med adskillige virksomheder og forskningsinstitutioner i verden.

Jeremy Max Levins særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er kombinationen af hans kliniske indsigt og erfaring, hans kompetencer inden for forretningsudvikling, forretningsstrategier og hans økonomiske viden. Derudover har han betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde. 

Jeremy Max Levin er medlem af bestyrelsen i BioCon i Indien og ZappRx og er desuden medlem af bestyrelsen og af direktionen i BIO, the Biotechnology Innovation Organization i USA.

Jeffrey Berkowitz

Jeffrey Berkowitz, Juris Doctor og BA i statskundskab, født 9. januar 1966, amerikansk statsborger. Han er indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2018.

Jeffrey Berkowitz er tidligere koncerndirektør i UnitedHealth Group (UNH) og CEO for deres Optum International-datterselskab siden 2016. Han var koncerndirektør og direktør for Pharma & Global Market Access i Walgreens Boots Alliance, Inc. fra 2015, hvor han først var Senior Vice President for Pharmaceutical De-  velopment & Market Access i Walgreen Co. og derefter direktør for Walgreens Boots Alliance Development i perioden 2010 – 2015. Fra 1998-2009 havde han forskellige stillinger med stadig større ansvar inden for market access, salg og marketing i Schering-Plough, inden selskabet blev opkøbt af Merck i 2009. Før han kom til Schering-Plough, var Jeffrey Berkowitz advokat med speciale i sundhedsområdet i det internationale advokatfirma Proskauer, LLP i New York og Washington, D.C.

Jeffrey Berkowitz' særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er bl.a. hans globale erfaring med betalere, farmaceutiske virksomheder, special- og detailapoteker og grossister, med ansvar for generisk og branded indkøb og lagerstyring såvel som prissætnings-, refusions-, specialapotek- og sundhedsstrategier. Sammen med sit team stod han i spidsen for joint venturet mellem Walgreens og Alliance Boots med base i Bern, Schweiz, og var afgørende for, at fusionen oversteg endog meget ambitiøse mål for synergieffekt. Jeffrey Berkowitz har også høstet anerkendelse i PharmaVoice Magazine som en af de 100 Mest Inspirerende Ledere inden for Life Science i 2009, 2010 og 2012, og han er medredaktør på Life Science Leader and Pharmaceutical Commerce-magasiner.

Jeffrey Berkowitz er uafhængigt medlem af bestyrelsen i Infinity Pharmaceuticals, Inc. og Esperion Therapeutics, Inc.

Henrik Andersen

Henrik Andersen, cand.jur. og graduate diploma i handel og finans, født 31. december 1967, dansk statsborger. Han er indstillet til valg til Lundbecks bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2018.

Henrik Andersen er Group President og CEO i Hempel A/S, en dansk-baseret leverandør af maling med over 5.500 ansatte i mere end 80 lande. Før han kom til Hempel i 2016, arbejdede Henrik Andersen i ISS, hvor han var fra 2000 i forskellige stillinger. Han blev medlem af direktionen for ISS i 2011, først som CFO, siden som Chief Operating Officer (COO) for EMEA og senest Group COO. Henrik Andersen tilbragte også syv år i England, hvor han med succes udviklede ISS UK som CEO. Før han kom til ISS, arbejdede Henrik Andersen 10 år i finanssektoren.

Henrik Andersens kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Lundbeck er bl.a. hans betydelige erfaring med regnskab, finans, kapitalmarkeder, international handel og strategisk ledelse af internationale virksomheder.

Henrik Andersen er medlem af bestyrelsen for Vestas A/S, Maj Invest Holding A/S (indtil april 2018) og medlem af Investeringskomitéen for Maj Invest Equity 4 K/S.

 

Ad dagsordenens punkt 5:

Det foreslås, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår fastsættes til samme beløb som for 2017:

-    Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 350.000

-    Formanden modtager tre gange grundhonoraret

-    Næstformanden modtager to gange grundhonoraret

-    Menige medlemmer af komitéerne modtager DKK 200.000 i tillæg til grundhonoraret

-    Formændene for komitéerne modtager DKK 300.000 i tillæg til grundhonoraret

 

Ad dagsordenens punkt 6:

I overensstemmelse med Revisionskomitéens anbefaling til bestyrelsen foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionskomitéen er ikke under indflydelse fra nogen tredjemand og er ikke underlagt nogen kontrakt med tredjemand, der begrænser generalforsamlingens valg af selskabets lovpligtige revisor eller revisionsfirma til bestemte kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer, for så vidt angår udpegelsen af en særlig revisor eller et særligt revisionsfirma til udførelse af selskabets lovpligtige revision.

 

Ad dagsordenens punkt 7:

7.1  Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.
 

7.2  Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

 

Alle de fremsatte forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

H. Lundbeck A/S byder alle aktionærer, der har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver, velkommen på generalforsamlingen. Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen sker via receptionen, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Der er et begrænset antal parkeringspladser på Ottiliavej og Krumtappen.

Adgangskort udleveres til aktionærer med stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 10.1. Stemmeret tilkommer alene aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen den 13. marts 2018, eller som senest denne dato har fremsat anmodning herom, herunder dokumenteret deres aktiebesiddelser, jf. vedtægternes punkt 10.4.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres til og med den 16. marts 2018 på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com, ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45460997, eller ved at returnere tilmeldingsblanketten til Computershare A/S.

Adgangskort vil blive udsendt elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der anføres på investorportalen i forbindelse med tilmelding. Adgangskortet skal forevises på generalforsamlingen enten elektronisk på en smartphone/tablet eller i papirform.

Aktionærer, der har bestilt adgangskort uden at anføre deres e-mailadresse, kan afhente adgangskortet ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 995.239.040 fordelt på aktier à DKK 5.  Hvert nominelle aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme, jf. vedtægternes pkt. 10.6.

Selskabet offentliggør den 19. februar 2018 følgende oplysninger og dokumenter på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com: 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) alle dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport, 4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og 5) blanketter til stemmeafgivelse pr. brev og fuldmagt.

Alle aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og til de dokumenter, der skal behandles på generalforsamlingen. Der kan stilles spørgsmål pr. post eller pr. e-mail til info@lundbeck.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret forud for eller på generalforsamlingen.

Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du give bestyrelsen fuldmagt til at afgive de stemmer, der knytter sig til dine aktier. I så fald skal du udfylde, datere og underskrive fuldmagtsblanketten og sende den til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, senest den 16. marts 2018. Ønsker du at give fuldmagt til andre end bestyrelsen, kan fuldmagtsblanketten til tredjemand anvendes. Fuldmagtsblanketterne findes på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via www.lundbeck.com senest den 16. marts 2018 ved anvendelse af depotnummer og adgangskode eller NEMID.

Du kan også brevstemme ved at returnere brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800, Kgs. Lyngby, i hænde senest den 19. marts 2018 kl. 12:00. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev findes på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com, hvor man også kan brevstemme elektronisk.

Lundbeck tilbyder simultantolkning fra dansk til engelsk i auditoriet. Endvidere bliver generalforsamlingen transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk (kan genses efter generalforsamlingen). Se selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Såfremt du har nedsat funktionsevne, der gør passagen fra indgangen til auditoriet besværlig, kan du rekvirere hjælp fra personalet ved ankomst i receptionen.

Valby, 19. februar 2018            

 

Bestyrelsen

H. Lundbeck A/S

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vicedirektør, Investor Relations Kommunikationschef
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00

 

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske sygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for forskning i neurovidenskab. Vores primære fokusområder er depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom.

Vores ca. 5.000 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har produktionsfaciliteter Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. DKK 17,2 mia. i 2017 (EUR 2,3 mia. eller USD 2,6 mia.).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com og til at følge os på Twitter @Lundbeck.

Abonner

Dokumenter og links