Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Report this content

Valby, Danmark, 26. februar 2020 - Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S

tirsdag den 24. marts 2020 kl. 10:00

Den ordinære generalforsamling afholdes på selskabets adresse:

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.1 er dagsordenen som følger:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.
 6. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
 7. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse:

7.1.     Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.

7.2.      Forslag fra bestyrelsen om at vedtage en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.

7.3.      Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at forøge selskabets aktiekapital.

7.4.      Forslag fra bestyrelsen om, at der i den almindelige dagsorden for den ordinære generalforsamling indføjes et pkt. vedrørende godkendelse af vederlagsrapporten, og at pkt. 8.1 i vedtægterne dermed ændres. 

7.5       Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige dirigenten til at anmelde de på den ordinære generalforsamling vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

 1. Eventuelt.

 

Fuldstændige forslag

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2019 udbetales et udbytte på 31% af årets nettoresultat svarende til DKK 4,10 pr. aktie eller et samlet udbytte på DKK 816 millioner.

Ad dagsordenens punkt 4:

H. Lundbeck A/S' bestyrelse ønskes sammensat af personer, der tilsammen besidder de nødvendige finansielle, farmaceutiske og internationale kompetencer til på bedst mulig vis at varetage selskabets og dermed aktionærernes interesser under hensyntagen til selskabets øvrige interessenter. Bestyrelsens væsentligste opgaver er at fastlægge H. Lundbeck A/S' overordnede strategi, opstille konkrete mål for selskabets direktion samt sikre, at direktionens medlemmer har de rette kompetencer. 

For en mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens ønskede kompetencer henvises til selskabets hjemmeside: www.lundbeck.com à About us à Corporate Governance.

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges eller genvælges hvert år, og valgperioden for den siddende bestyrelse udløber således i forbindelse med denne generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Lars Søren Rasmussen, Lene Skole-Sørensen, Lars Erik Holmqvist, Jeffrey Berkowitz, Henrik Andersen og Jeremy Max Levin. Bestyrelsen forventer at vælge Lars Søren Rasmussen som formand og at vælge Lene Skole-Sørensen som næstformand for bestyrelsen.  

 

Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater tilsammen besidder den nødvendige faglige og internationale erfaring til at sikre selskabets position som en ledende global farmaceutisk virksomhed med fokus på forskning og udvikling inden for hjernesygdomme. Det er desuden bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til selskabets behov og ambitionen om at sikre en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces. Der er ved udvælgelse af kandidater taget hensyn til diversitet.

Det anbefales i Anbefalinger for god Selskabsledelse, at mindst halvdelen af de på den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Lars Søren Rasmussen, Jeremy Max Levin, Jeffrey Berkowitz og Henrik Andersen opfylder kriterierne for uafhængighed. Lene Skole-Sørensen og Lars Erik Holmqvist betragtes som afhængige i kraft af deres aktiviteter i Lundbeckfonden. I tilfælde af, at de foreslåede kandidater vælges til bestyrelsen, vil bestyrelsen leve op til anbefalingen om uafhængighed som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Følgende personer blev i 2018 valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentanter i en fireårig periode i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser: Ludovic Tranholm Otterbein, Henrik Sindal Jensen og Rikke Kruse Andreasen. 

De kandidater, der er foreslået til at blive valgt til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, har følgende baggrund:

                            

           Lars Søren Rasmussen

Lars Søren Rasmussen, BSc Engineering, MBA, født 31. marts 1959, dansk statsborger. Han blev indstillet til valg til H. Lundbeck A/S' bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2013. Han er formand for H. Lundbeck A/S' Vederlags- & Nomineringskomité samt medlem af H. Lundbeck A/S' Revisionskomité.

 

Lars Søren Rasmussen har betydelig ledelsesmæssig erfaring inden for global medtech. Lars Søren Rasmussen har senest været administrerende direktør for Coloplast A/S fra 2008 til 2018 og var medlem af selskabets direktion fra 2001. Under sin ansættelse i Coloplast havde Lars Søren Rasmussen koncernansvar for en række forskellige funktioner, herunder globalt salg, innovation og produktion. Disse ansvarsområder blev varetaget med base i såvel Danmark som USA. Lars Søren Rasmussen fratrådte sin stilling som administrerende direktør for Coloplast A/S pr. 4. december 2018 og tiltrådte som formand for bestyrelsen i Coloplast A/S med virkning fra 5. december 2018.

 

Lars Søren Rasmussens særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i H. Lundbeck A/S er hans erfaring med topledelse samt hans viden om effektivisering og internationalisering.

 Lars Søren Rasmussen er formand for bestyrelsen i Coloplast A/S, formand for bestyrelsen i AMBU A/S, formand for bestyrelsen i Igenomix S.L. og medlem af bestyrelsen i Demant A/S.

 

Lene Skole-Sørensen

Lene Skole-Sørensen, BCom Finance, født 28. april 1959, dansk statsborger. Hun blev indstillet til valg til H. Lundbeck A/S' bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2015. Hun er medlem af H. Lundbeck A/S' Vederlags- & Nomineringskomité og Videnskabelige Komité.

Lene Skole-Sørensen er administrerende direktør for Lundbeckfonden, administrerende direktør for Lundbeckfond Invest A/S og formand for bestyrelsen for LFI Equity A/S. Inden Lene Skole-Sørensen kom til Lundbeckfonden i 2014, var hun økonomidirektør i Coloplast A/S, hvor hun var medlem af direktionen, fra hun blev ansat i 2005. Lene Skole-Sørensens ansvarsområder omfattede økonomi, IT, HR, kommunikation, strategi og M&A. Før 2005 havde Lene Skole-Sørensen forskellige stillinger i A.P. Møller-Mærsk gruppen, senest som økonomidirektør i Maersk Company Ltd., London, i perioden 2000-2005.

Lene Skole-Sørensens særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i H. Lundbeck A/S er hendes omfattende viden og ekspertise inden for finansiering, strategi, forretningsudvikling og M&A samt hendes ledelseserfaring fra internationale virksomheder, herunder medtech.

Lene Skole-Sørensen er næstformand for bestyrelsen for Ørsted A/S, Falck A/S og ALK-Abelló A/S samt medlem af bestyrelsen for Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S.

 

Lars Erik Holmqvist

Lars Erik Holmqvist, MSc i business administration, født 4. september 1959, svensk statsborger. Han blev indstillet til valg til H. Lundbeck A/S' bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2015.  Han er medlem af H. Lundbeck A/S' Revisionskomité.  

Lars Erik Holmqvist har tidligere været vice-president hos Pharmacia med ansvar for salg og marketing. Derudover har han haft ledende stillinger i adskillige farma- og medtech-selskaber, herunder Boston Scientific Corporation, Medtronic, Applied Biosystems Group, DAKO og Agilent Technologies.

   

Lars Erik Holmqvists særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i H. Lundbeck A/S er hans ledelseserfaring fra internationale virksomheder, hans ekspertise inden for økonomi, og hans salgs- og marketingerfaring fra den globale farma-, medtech- og life-science-industri.

Lars Erik Holmqvist er medlem af bestyrelsen for Lundbeckfonden, ALK-Abelló A/S, Tecan Trading AG, Vitrolife AB og Naga Uk Topco Ltd samt formand for Biovica International AB.

 

Jeremy Max Levin

Jeremy Max Levin, BA Zoologi, MA og DPhil i molekylærbiologi og MB BChir i medicin og kirurgi, født 9. september 1953, britisk og amerikansk statsborger. Han blev indstillet til valg til H. Lundbeck A/S' bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2017. Han er formand for H. Lundbeck A/S' Videnskabelige Komité.

Jeremy Max Levin har mere end 25 års erfaring inden for den globale medicinalindustri, hvor han har stået i spidsen for virksomhedernes og medarbejdernes udvikling og kommercialisering af lægemidler til dækning af akutte medicinske behov i hele verden. Siden 2014 har han været administrerende direktør og bestyrelsesformand for Ovid Therapeutics, en neurologi-virksomhed med base i New York, der specialiserer sig i særlige og sjældne sygdomme i hjernen. Jeremy Max Levin var tidligere administrerende direktør for Teva Pharmaceuticals, forinden var han medlem af direktionen i Bristol-Myers Squibb, hvor han var globalt ansvarlig for den overordnede strategi, alliancer og forretningsudvikling. Inden da var han global chef for strategiske alliancer hos Novartis, hvor han oprettede og stod i spidsen for et strategisk samarbejde med adskillige virksomheder og forskningsinstitutioner i verden.

Jeremy Max Levins særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i H. Lundbeck A/S er kombinationen af hans kliniske indsigt og erfaring, hans kompetencer inden for forretningsudvikling, forretningsstrategier og hans økonomiske viden. Derudover har han betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde. 

Jeremy Max Levin er formand for bestyrelsen i BIO (Biotechnology Innovation Organization i USA) og medlem af bestyrelsen i BioCon Limited.

 

Jeffrey Berkowitz

Jeffrey Berkowitz, Juris Doctor og BA i statskundskab, født 9. januar 1966, amerikansk statsborger. Han blev indstillet til valg til H. Lundbeck A/S' bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2018. Han er medlem af den Videnskabelige Komité og siden marts 2019 medlem af Vederlags- & Nomineringskomitéen.

Jeffrey Berkowitz er p.t. administrerende direktør for Real Endpoints, der er førende inden for udvikling og implementering af proprietære værktøjer til styrkelse af adgangen til markedet for sundhedsområder under udvikling. Forinden var Jeffrey Berkowitz koncerndirektør i UnitedHealth Group (UNH) og administrerende direktør for deres Optum International-datterselskab siden 2016. Han var koncerndirektør og direktør for Pharma & Global Market Access i Walgreens Boots Alliance, Inc. fra 2015, hvor han først var Senior Vice President for Pharmaceutical Development & Market Access i Walgreen Co. og derefter direktør for Walgreens Boots Alliance Development i perioden fra 2010 til 2015. Fra 1998-2009 havde han forskellige stillinger med stadig større ansvar inden for market access, salg og marketing i Schering-Plough, inden selskabet blev opkøbt af Merck i 2009. Før han kom til Schering-Plough, var Jeffrey Berkowitz advokat med speciale i sundhedsområdet i det internationale advokatfirma Proskauer, LLP i New York og Washington, D.C.

Jeffrey Berkowitz' særlige kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i H. Lundbeck A/S er blandt andet hans globale erfaring med betalere, farmaceutiske virksomheder, special- og detailapoteker og grossister, med ansvar for generisk og branded indkøb og lagerstyring såvel som prissætnings-, refusions-, specialapotek- og sundhedsstrategier. Sammen med sit team stod han i spidsen for joint venturet mellem Walgreens og Alliance Boots med base i Bern, Schweiz, og var afgørende for, at fusionen oversteg endog meget ambitiøse mål for synergieffekt.

Jeffrey Berkowitz er uafhængigt bestyrelsesmedlem i Infinity Pharmaceuticals, Inc. og Esperion Therapeutics, Inc. og er siden april 2019 også bestyrelsesmedlem i Zealand Pharma A/S.

 

Henrik Andersen

Henrik Andersen, cand.jur. og graduate diploma i handel og finans, født 31. december 1967, dansk statsborger. Han blev indstillet til valg til H. Lundbeck A/S' bestyrelse på den ordinære generalforsamling i 2018 og er formand for H. Lundbeck A/S' Revisionskomité.

Henrik Andersen har været administrerende direktør i Vestas Wind Systems A/S siden 1. august 2019 og er formand for bestyrelsen i ni (9) 100%-ejede datterselskaber. Henrik Andersen overtog denne stilling efter at have været koncernchef og administrerende direktør i Hempel A/S, og forinden var han hos ISS fra 2000, hvor han havde forskellige stillinger. Han blev medlem af direktionen for ISS i 2011, først som koncern-CFO, siden som Chief Operating Officer (COO) for EMEA og senest koncern-COO. Henrik Andersen tilbragte også syv år i Storbritannien, hvor han med succes udviklede ISS UK som administrerende direktør. Før han kom til ISS, arbejdede Henrik Andersen 10 år i finanssektoren.

Henrik Andersens kompetencer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i H. Lundbeck A/S er bl.a. hans betydelige erfaring med regnskab, finans, kapitalmarkeder, international handel og strategisk ledelse af internationale virksomheder.

Henrik Andersen er medlem af bestyrelsen for Investeringskomitéen for Maj Invest Equity 4 og 5 K/S.

 

Ad dagsordenens punkt 5:

Det foreslås, at bestyrelsen modtager følgende vederlag for 2020:

-     Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 400.000 (sammenholdt med DKK 350.000 i 2019).

-         Formanden modtager tre gange grundhonoraret.

-         Næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

-     Menige medlemmer af komitéerne modtager DKK 200.000 i tillæg til grundhonoraret (uændret fra 2019).

-     Formændene for komitéerne modtager DKK 300.000 i tillæg til grundhonoraret (uændret fra 2019).

-     Bestyrelsesmedlemmer med permanent bopæl uden for Europa modtager DKK 400.000 i tillæg til grundhonoraret (hævet fra DKK 350.000 i forhold til 2019). Idet alle ordinære bestyrelsesmøder afholdes i Danmark, er formålet med forslaget at kompensere medlemmerne for tidsforbrug på interkontinentale rejser.

 

Ad dagsordenens punkt 6:

I 2019 gennemførte selskabet en udbudsrunde under ledelse af Revisionskomitéen vedrørende revisionsydelser i overensstemmelse med gældende lov. Baseret på en grundig vurdering af de forslag, der blev modtaget under udbudsrunden, samt møder med de deltagende revisionsvirksomheder blev der udvalgt to kandidater, og Revisionskomitéen besluttede at anbefale, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) skulle vælges som ny revisor. Revisionskomitéen fandt, at PwC bedst adresserer og opfylder de definerede udvælgelseskriterier i udbudsrunden og endvidere besidder de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at udfylde rollen som selskabets revisor.

I overensstemmelse med Revisionskomitéens anbefaling til bestyrelsen foreslår bestyrelsen, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31, vælges som ny revisor for selskabet. Revisionskomitéen er ikke under indflydelse fra nogen tredjemand og er ikke underlagt nogen kontrakt med tredjemand, der begrænser den ordinære generalforsamlings valg af selskabets lovpligtige revisor eller revisionsfirma til bestemte kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer, for så vidt angår udpegelsen af en særlig revisor eller et særligt revisionsfirma til udførelse af selskabets lovpligtige revision.

 

Ad dagsordenens punkt 7:

  1. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.
  1. Bestyrelsen foreslår at vedtage vedlagte vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i H. Lundbeck A/S. I 2016 vedtog den ordinære generalforsamling de nuværende vederlagsretningslinjer for bestyrelse og direktion. Den nye vederlagspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med de nyligt implementerede §§ 139 og 139a i selskabsloven. Som følge af vedtagelsen af vederlagspolitikken vil selskabets nuværende retningslinjer for vederlag automatisk blive ophævet, og henvisningen til retningslinjerne for incitamentsaflønning i pkt. 5.6 i selskabets vedtægter vil automatisk blive slettet i overensstemmelse med selskabslovens § 139, stk. 6.

Den fuldstændige ordlyd af vederlagspolitikken for bestyrelse og direktion i H. Lundbeck A/S vil blive lagt ud på selskabets hjemmeside den 26. februar 2020.

  1. Da de nuværende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4.1 og 4.2 udløber den 25. marts 2020, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen får tildelt nye bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 100.000.000 med eller uden fortegningsret for aktionærerne i perioden indtil 23. marts 2025, og at vedtægternes pkt. 4.1, 4.2 og 4.3 dermed ændres som følger:

"4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 23. marts 2025 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 100.000.000. De nye aktier udstedes til markedskurs, og kapitalforhøjelsen implementeres uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte at implementere forhøjelsen af aktiekapitalen helt eller delvist i form af apportindskud, herunder som vederlag for selskabets erhvervelse af en eksisterende virksomhed eller andre aktiver.

"4.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 23. marts 2025 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 100.000.000. Kapitalforhøjelsen implementeres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen fastsætter tegningskursen. Bestyrelsen kan beslutte at implementere forhøjelsen af aktiekapitalen helt eller delvist i form af apportindskud, herunder som betaling for selskabets erhvervelse af en eksisterende virksomhed eller andre aktiver.

4.3 Den kapitalforhøjelse, som bestyrelsen måtte beslutte i henhold til pkt. 4.1 og 4.2, kan maksimalt udgøre et samlet nominelt beløb på DKK 100.000.000."

Bestyrelsen bemærker endvidere, at vedtægternes pkt. 4.6 og det tilsvarende bilag 8 vil blive slettet fra vedtægterne som følge af warrant-ordningernes udløb. Efter sletningen vil det nuværende pkt. 4.7 blive til pkt. 4.6.

En kopi af de ændrede vedtægter vil blive lagt ud på selskabets hjemmeside den 26. februar 2020.

  1. Bestyrelsen foreslår, at der i den almindelige dagsorden for den ordinære generalforsamling indføjes et punkt om en vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten, og at pkt. 8.1 i vedtægterne dermed ændres.

Som følge af den nye § 139b skal der årligt afholdes en vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten. Bestyrelsen foreslår derfor at indsætte denne afstemning som standard i den dagsorden, der er nævnt i vedtægternes pkt. 8.1. Forslaget indebærer, at ordlyden af vedtægternes pkt. 8.1 ændres til følgende:

"8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være følgende:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 1. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
 1. Valg af bestyrelse.
 1. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.
 1. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
 1. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
 1. Eventuelt."

En kopi af de ændrede vedtægter vil blive lagt ud på selskabets hjemmeside den 26. februar 2020.

  1. Bestyrelsen foreslår, at dirigenten på den ordinære generalforsamling bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på den ordinære generalforsamling vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Vedtagelse af dagsordenens pkt. 7.3 og 7.4 kræver, at forslagene vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af mindst 2/3 af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital. Alle øvrige fremsatte forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

H. Lundbeck A/S byder alle aktionærer, der har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver, velkommen på den ordinære generalforsamling. Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage i den ordinære generalforsamling, hvis man på forhånd har rekvireret adgangskort. Adgang til den ordinære generalforsamling sker via receptionen, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Der er et begrænset antal parkeringspladser på Ottiliavej og Krumtappen, hvor der kan parkeres i op til tre timer (husk at stille p-skiven). Det er grundet parkeringsreglerne i området ikke muligt at tilkøbe ekstra parkeringstid, ligesom der ikke udstedes gæstebilletter eller gæstelicenser.

Adgangskort udleveres til aktionærer med stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 10.1. Stemmeret tilkommer alene aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen den 17. marts 2020, eller som senest denne dato har fremsat anmodning herom, herunder dokumenteret deres aktiebesiddelser, jf. vedtægternes punkt 10.4.

Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan rekvireres til og med den 20. marts 2020 på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com, eller ved at returnere tilmeldingsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4546 0997.

Adgangskort vil blive udsendt elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der anføres på investorportalen i forbindelse med tilmelding. Adgangskortet skal forevises på den ordinære generalforsamling enten elektronisk på en smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer, der har bestilt adgangskort uden at anføre deres e-mailadresse, kan afhente adgangskortet ved indgangen til den ordinære generalforsamling mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler udleveres ved indgangen til den ordinære generalforsamling.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 995.741.110 fordelt på aktier à nominelt DKK 5. Hvert nominelle aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme, jf. vedtægternes pkt. 10.6.

Selskabet offentliggør den 26. februar 2020 følgende oplysninger og dokumenter på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com: 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) alle dokumenter, der skal fremlægges på den ordinære generalforsamling, herunder den reviderede årsrapport, forslaget til vederlagspolitik og de ændrede vedtægter, 4) dagsordenen for den ordinære generalforsamling og de fuldstændige forslag og 5) blanketter til stemmeafgivelse pr. brev og fuldmagt.

Alle aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og til de dokumenter, der skal behandles på den ordinære generalforsamling. Der kan stilles spørgsmål pr. post eller pr. e-mail til info@lundbeck.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret forud for eller på den ordinære generalforsamling.

Hvis du er forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, kan du give bestyrelsen fuldmagt til at afgive de stemmer, der knytter sig til dine aktier. I så fald skal du udfylde, datere og underskrive fuldmagtsblanketten og sende den til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, så blanketten er modtaget af Computershare A/S senest den 20. marts 2020. Ønsker du at give fuldmagt til andre end bestyrelsen, kan fuldmagtsblanketten til tredjemand anvendes. Fuldmagtsblanketterne findes på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via www.lundbeck.com senest den 20. marts 2020 ved anvendelse af depotnummer og adgangskode eller NEMID.

Du kan også brevstemme ved at returnere brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, i hænde senest den 23. marts 2020 kl. 12:00. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev findes på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com, hvor man også kan brevstemme elektronisk.

H. Lundbeck A/S tilbyder simultantolkning fra dansk til engelsk i auditoriet. Præsentationer og svar fra vores administrerende direktør på engelsk vil blive simultantolket fra engelsk til dansk. Endvidere bliver den ordinære generalforsamling transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk (kan genses efter generalforsamlingen). Se selskabets hjemmeside: www.lundbeck.com.

Såfremt du har nedsat funktionsevne, der gør passagen fra indgangen til auditoriet besværlig, kan du rekvirere hjælp fra personalet ved ankomst i receptionen.

Som aktionær i H. Lundbeck A/S behandler vi dine almindelige persondata for at kunne føre et register over H. Lundbeck A/S' investorer, analysere investorsammensætningen og kommunikere effektivt med vores investorer, herunder sende denne indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Ydermere behandler H. Lundbeck A/S dine persondata i forbindelse med din deltagelse i den ordinære generalforsamling, herunder i forbindelse med udstedelse og brug af fuldmagter, hvis du fremsætter forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, hvis du stiller spørgsmål til H. Lundbeck A/S forud for den ordinære generalforsamling, eller hvis du ønsker at tale på den ordinære generalforsamling. Du kan læse mere om H. Lundbeck A/S' håndtering og behandling af dine persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com. 

Valby, 26. februar 2020                  

Bestyrelsen

H. Lundbeck A/S

 

Bemærk venligst, at den fuldstændige ordlyd inklusiv bilag til punkt 7.2. kan findes i vedlagte PDF

 

Lundbeck kontakter

Investorer:                                    Presse:
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Senior Director, Corporate Communication
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00

 

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores purpose er We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Cirka 700 millioner mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.

Læs mere på  www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

+45 3630 1311

info@lundbeck.com