Kapitalforhøjelse i H. Lundbeck A/S med 139.333 aktier (0,0707 % af udestående aktier) som følge af warrant-program for medarbejdere

Valby, Danmark, 17. november 2015 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort beslutningen om at udvide aktiekapitalen med DKK 696.665 som følge af udnyttelsen af medarbejder-warrants.

Kapitalforhøjelsen tegnes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre. Aktierne tegnes kontant til følgende kurs per aktie á nominel DKK 5: 11.701 aktier til DKK 115, 14.730 aktier til DKK 102, 20.676 aktier til DKK 97, 44.358 aktier til DKK 121 og 47.868 aktier til DKK 113. Provenuet til selskabet udgør DKK 15.630.049 (cirka USD 2.246.481). Kapitalforhøjelsen svarer til ca. 0,0707 % af selskabets aktiekapital.

De ny udstedte aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er frit omsættelige omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen, dvs. blandt andet ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2015. De nye aktier vil blive optaget til notering på NASDAQ OMX København efter registrering i Erhvervsstyrelsen. Lundbecks nuværende aktiekapital udgør DKK 985.809.740 og vil efter kapitalforhøjelsen udgøre DKK 986.506.405. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført snarest.   

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vicedirektør, Investor Relations Pressechef
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   
   

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vore primære fokusområder er Alzheimers sygdom, depression, Parkinsons sygdom og psykose.

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vor daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Vore ca. 5.500 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vor udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vore produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina og Danmark og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 13,5 mia. DKK i 2014 (1,8 mia. EUR eller 2,4 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores selskabshjemmeside www.lundbeck.com og følg os på Twitter @Lundbeck.

 

Abonner

Dokumenter og links