Kapitalforhøjelse i H. Lundbeck A/S med 2.778 aktier (0,0014% af udestående aktier) som følge af warrant-program for medarbejdere

Valby, Danmark, 20. august 2014 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort beslutningen om at udvide aktiekapitalen med DKK 13.890 som følge af udnyttelsen af medarbejder-warrants.

Kapitalforhøjelsen tegnes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre. Aktierne tegnes kontant til følgende kurs per aktie á nominel DKK 5: 334 aktier til DKK 97 og 2.444 aktier til DKK 102. Provenuet til selskabet udgør DKK 281.686 (cirka USD 49.593). Kapitalforhøjelsen svarer til ca. 0,0014% af selskabets aktiekapital.

De ny-udstedte aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er frit omsættelige omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen, dvs. blandt andet ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2014. De nye aktier vil blive optaget til notering på NASDAQ OMX København efter registrering i Erhvervsstyrelsen. Lundbecks nuværende aktiekapital udgør DKK 981.893.750 og vil efter kapitalforhøjelsen udgøre DKK 981.907.640. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført snarest.

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Director, Media Relations
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   
Jens Høyer  
Specialist, Investor Relations  
JSHR@lundbeck.com  
+45 36 43 33 86  
   

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, slagtilfælde og symptomatisk neurogen orthostatisk hypotension (NOH).

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjerne-sygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,3 mia. DKK i 2013 (2,1 mia. EUR eller 2,7 mia. USD).

Lundbecks aktier er noteret på børsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et sponsoreret Niveau 1 ADR-program, der er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Abonner