Kapitalforhøjelse i Lundbeck med 6.574 aktier (0,0033 % af udestående aktier) som følge af warrant-program for medarbejdere

- H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort beslutningen om at udvide aktiekapitalen med DKK 32.870 som følge af udnyttelsen af medarbejder-warrants.

Kapitalforhøjelsen tegnes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre. Aktierne tegnes kontant til følgende kurs per aktie à nominel DKK 5: 800 aktier til DKK 121 og 5.774 aktier til DKK 113. Provenuet til selskabet udgør DKK 749.262 (cirka USD 0,114 millioner). Kapitalforhøjelsen svarer til ca. 0,0033 % af selskabets aktiekapital.

De nyudstedte aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er frit omsættelige omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registrering af kapital-forhøjelsen. De nye aktier vil blive optaget til notering på NASDAQ OMX København efter registrering i Erhvervsstyrelsen.

Lundbecks nuværende aktiekapital udgør DKK 995.492.110. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført snarest, og det samlede antal stemmerettigheder og den samlede aktiekapital i Lundbeck udgør efter kapitalforhøjelsen følgende:

Antal Aktier (nominel værdi DKK 5) Nominel værdi af aktier
(DKK)
Antal stemmer
199.104.996995.524.980199.104.996

  
Lundbeck kontakt

Investorer:                                                                                  Presse:
Palle Holm Olesen                                                                     Mads Kronborg
Vicedirektør, Investor Relations                                                 Kommunikationschef
palo@lundbeck.com                                                                  mavk@lundbeck.com
+45 30 83 24 26                                                                         +45 36 43 40 00

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske sygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for forskning i neurovidenskab. Vores primære fokusområder er depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom.

Vores ca. 5.000 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har produktionsfaciliteter Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. DKK 17,2 mia. i 2017 (EUR 2,3 mia. eller USD 2,6 mia.).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com og til at følge os på Twitter @Lundbeck.

Abonner