Kapitalforhøjelse i Lundbeck som følge af warrant-program for ledende medarbejdere og tilbagekøb af egne aktier til dækning af langsigtet incitamentsprogram

  • Lundbeck udvider aktiekapitalen med 593 aktier (mindre end 0,01% af de udestående aktier) som følge af udnyttelsen af medarbejder-warrants.

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort beslutningen om at udvide aktiekapitalen med DKK 2.965 som følge af udnyttelsen af medarbejder-warrants.

Kapitalforhøjelsen tegnes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre. Aktierne tegnes kontant til følgende kurs per aktie á nominel DKK 5: 593 aktier til DKK 102. Provenuet til selskabet udgør DKK 60.486 (ca. USD 10.400). Kapitalforhøjelsen svarer til ca. 0,0003% af selskabets aktiekapital.

De nyudstedte aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er frit omsættelige omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet, dvs. blandt andet ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2012. De nye aktier vil blive optaget til notering på NASDAQ OMX København efter registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Lundbecks hidtidige aktiekapital udgør DKK 980.679.590 og vil efter kapitalforhøjelsen udgøre DKK 980.682.555. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført snarest.

Programmerne omkostningsføres løbende over resultatopgørelsen, og købet af egne aktier vil ikke have nogen indvirkning på resultatopgørelsen.

Resultatforventninger
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultatforventninger til 2012, som blev offentliggjort den 8. februar 2012 i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 2011.
 

Lundbeck kontakt 

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
Tlf. 36 43 24 26 Tlf. 36 43 28 51
   
Magnus Thorstholm Jensen Simon Mehl Augustesen
Investor Relations Officer Media Specialist
matj@lundbeck.com smeh@lundbeck.com
Tlf. 36 43 38 16 Tlf. 36 43 49 80
   

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed , der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden målrettet lidelser som depression, angst, psykotiske lidelser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København og har i dag ca. 6.000 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende farmaceutiske virksomheder inden for hjernesygdomme. Lundbeck omsatte i 2011 for DKK 16,0 mia. (ca. EUR 2,1 mia. eller USD 3,0 mia.). Yderligere oplysninger fås på www.lundbeck.com.

Abonner

Dokumenter og links