Kapitalforhøjelse i Lundbeck som følge af warrant-program for medarbejdere på 65.992 aktier (0,0336 % af udestående aktier)

Valby, Danmark, 19. februar 2014 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort beslutningen om at udvide aktiekapitalen med DKK 329.960 som følge af udnyttelsen af medarbejder-warrants.

Kapitalforhøjelsen tegnes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre. Aktierne tegnes kontant til følgende kurs per aktie á nominel DKK 5: 32.313 aktier til DKK 97, 19.551 aktier til DKK 102 og 14.128 aktier til DKK 115. Provenuet til selskabet udgør DKK 6.753.283 (cirka USD 1.242.714). Kapitalforhøjelsen svarer til ca. 0,0336 % af selskabets aktiekapital.

De ny udstedte aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er frit omsættelige omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet, dvs. blandt andet ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2013. De nye aktier vil blive optaget til notering på NASDAQ OMX København efter registrering i Erhvervsstyrelsen. Lundbecks nuværende aktiekapital udgør DKK 980.985.180 og vil efter kapitalforhøjelsen udgøre DKK 981.315.140. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført snarest.

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Chief Specialist, Head of Investor Relations Media Relations Manager
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
Tlf. 36 43 24 26 Tlf. 36 43 30 00
   
Jens Høyer  
Investor Relations Officer  
JSHR@lundbeck.com  
Tlf. 36 43 33 86  
   

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været en af de førende aktører inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde.

Vi beskæftiger ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande, som arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for DKK 15,3 mia. i 2013.

Abonner

Dokumenter og links