Kliniske fase II-data viser statistisk signifikante forbedringer af de kognitive symptomer på Alzheimers sygdom for Lu AE58054 i kombination med donepezil sammenlignet med donepezil alene

Kliniske fase II-data viser statistisk signifikante forbedringer af de kognitive symptomer på Alzheimers sygdom for Lu AE58054 i kombination med donepezil sammenlignet med donepezil alenei

  • Lundbeck og Otsuka præsenterer data på Alzheimer’s Association International Conference 2013
  • Lu AE58054 er en selektiv 5-HT6-receptorantagonist, som udvikles til behandling af Alzheimers sygdomii
  • Lundbeck og Otsuka indleder i 2. halvår 2013 et klinisk fase III-program med ca. 3.000 patienter
  • De to selskabers fokus på 5-HT6-receptoren er en tilgang, som er forskellig fra de hypoteser om amyloid og tau, som har ligget til grund for meget af den hidtidige forskning i Alzheimers sygdomiii
  • Det anslås, at 36 millioner mennesker på verdensplan lider af demens, og antallet ventes at blive fordoblet hvert 20. åriv,v

Valby, Danmark og Tokyo, Japan, 16. juli 2013 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) har i dag offentliggjort præsentationen af de første kliniske data for forsøgslægemidlet Lu AE58054 til behandling af Alzheimers sygdom på Alzheimer’s Association International Conference 2013 (AAIC 2013) i Boston.

Det kliniske fase II studie viste, at behandling med Lu AE58054 som supplement til donepezil i seks måneder forbedrede den kognitive formåen hos patienter med moderat Alzheimers sygdom.i I fase III studiet var Lu AE58054 generelt veltolereret.

Jeg er yderst tilfreds med de data, vi har opnået i dette projekt, og med Lu AE58054 konsoliderer Lundbeck sin førende position inden for Alzheimers sygdom”, udtaler Anders Gersel Pedersen, Lundbecks koncerndirektør for forskning og udvikling. “Jeg håber, at det kliniske fase III-program vil bekræfte de resultater, vi opnåede i dette fase II-studie, og at det vil vise en positiv effekt på denne invaliderende sygdom”.

William H. Carson, M.D., President og Chief Executive Officer, Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. udtaler: “Vores undersøgelser af 5-HT6-receptoren og dens rolle i hukommelsesprocesserne og i Alzheimers sygdom har vist positive resultater. Vi ser frem til at gå videre med fase III-studier sammen med Lundbeck.

Abonner