Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Valby, Danmark, 6. februar 2020 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) skal herved offentliggøre og indberette ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og dertil knyttede værdipapirer i Lundbeck.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn
Lars Bang
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel
Executive Vice President, Product Development & Supply
b)  Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn H. Lundbeck A/S
b)  LEI-kode  5493006R4KC2OI5D3470
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode
Aktier
DK 0010287234
b) Transaktionens art Anden transaktion (vesting af betingede aktier iht. Langsigtet incitamentsprogram)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    0 7.690
d) Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris
 
e)  Dato for transaktionen 2020-02-06
f) Sted for transaktionen  NASDAQ Copenhagen XCSE

 

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn
Jacob Tolstrup
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel
Executive Vice President, Commercial Operations
b)  Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn H. Lundbeck A/S
b)  LEI-kode  5493006R4KC2OI5D3470
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode
Aktier
DK 0010287234
b) Transaktionens art Anden transaktion (vesting af betingede aktier iht. Langsigtet incitamentsprogram)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    0 4.854
d) Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris
 
e)  Dato for transaktionen 2020-02-06
f) Sted for transaktionen  NASDAQ Copenhagen XCSE

Personer omfattet af oplysningsforpligtigelsen er defineret som medlemmer af selskabets direktion, medlemmer af selskabets bestyrelse og andre ledende medarbejdere samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

  • ægtefælle eller samlever
  • børn over hvem der består forsørgerpligt
  • selskaber, som er under bestemmende indflydelse af den ledende medarbejder.

 

Lundbeck kontakter

Investorer:                                                                                Medier:

Palle Holm Olesen                                                                   Mads Kronborg

Vice President, Investor Relations                                           Senior Director, Corporate Communication

PALO@lundbeck.com                                                              MAVK@lundbeck.com

+45 30 83 24 26                                                                      +45 36 43 40 00

 

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores purpose er We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Cirka 700 millioner mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.

Læs mere på  www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.

 

 

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

+45 3630 1311

info@lundbeck.com

Abonner

Dokumenter og links