• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Report this content

Valby, Danmark, 22. november 2017 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) skal herved offentliggøre og indberette ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og dertil knyttede værdipapirer i Lundbeck.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Anders Gersel Pedersen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Executive Vice President, Research & Development
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn H. Lundbeck A/S
b)  LEI-kode 5493006R4KC2OI5D3470
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
 
Identifikationskode
Aktier
 
 
DK 0010287234
b) Transaktionens art Salg af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    352,79 80.000
d) Aggregerede oplysninger
-       Aggregeret mængde
-       Pris
 
e)  Dato for transaktionen 2017-11-21
f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen XCSE

     

Personer omfattet af oplysningsforpligtigelsen er defineret som medlemmer af selskabets direktion, medlemmer af selskabets bestyrelse og andre ledende medarbejdere samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.: 

  • ægtefælle eller samlever
  • børn over hvem der består forsørgerpligt
  • selskaber, som er under bestemmende indflydelse af den ledende medarbejder.

   

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Kommunikationschef
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00

  

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske sygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for forskning i neurovidenskab. Vores primære fokusområder er depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom.

Vores ca. 5.000 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har produktionsfaciliteter i Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,6 mia. DKK i 2016 (2.1 mia. EUR eller 2,2 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com og til at følge os på Twitter @Lundbeck.

Abonner

Dokumenter og links