Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Valby, Danmark, 2. juni 2016 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) skal herved iht. fuldmagt indberette ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og dertil knyttede værdipapirer i Lundbeck, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.

Som led i Lundbecks langsigtede incitamentsprogram (Restricted Share Unit program) har nedenstående ledende medarbejdere tidligere fået tildelt ”Restricted Share Units”. En “Restricted Share Unit” er en betinget ret til at få tildelt én aktie i Lundbeck. Modningstidspunktet er nu indtrådt, og aktierne er tildelt de ledende medarbejdere.  

  

Navn:                                                                                  Lars Bang

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:                    Executive Vice President, medlem af direktionen

Fondskode (ISIN-kode):                                                     DK 0010287234

Navn på udsteder                :                                              H. Lundbeck A/S

Værdipapirbetegnelse:                                                      Aktier

Transaktionens art:                                                            Anden transaktion (overførsel af aktier iht.

                                                                                           langsigtet incitamentsordning)

Dato for transaktionen:                                                      1. juni 2016

Transaktionens marked:                                                    Nasdaq OMX København

Størrelse (antal aktier tildelt)                                             12.735

Transaktionens kursværdi:                                                DKK 3.323.835

 

 

Navn:                                                                                  Anders Götzsche

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:                    Executive Vice President, medlem af direktionen

Fondskode (ISIN-kode):                                                     DK 0010287234

Navn på udsteder                :                                               H. Lundbeck A/S

Værdipapirbetegnelse:                                                       Aktier

Transaktionens art:                                                             Anden transaktion (overførsel af aktier iht.

                                                                                            langsigtet incitamentsordning)

Dato for transaktionen:                                                       1. juni 2016

Transaktionens marked:                                                     Nasdaq OMX København

Størrelse (antal aktier tildelt)                                              26.168

Transaktionens kursværdi:                                                 DKK 6.829.848

 

 

Navn:                                                                                   Anders Gersel Pedersen

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:                    Executive Vice President, medlem af direktionen

Fondskode (ISIN-kode):                                                     DK 0010287234

Navn på udsteder                :                                              H. Lundbeck A/S

Værdipapirbetegnelse:                                                       Aktier

Transaktionens art:                                                             Anden transaktion (overførsel af aktier iht.

                                                                                            langsigtet incitamentsordning)

Dato for transaktionen:                                                       1. juni 2016

Transaktionens marked:                                                    Nasdaq OMX København

Størrelse (antal aktier tildelt)                                             28.511

Transaktionens kursværdi:                                                DKK 7.441.371

 

 

Navn:                                                                                 Jacob Tolstrup

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:                   Executive Vice President, medlem af direktionen

Fondskode (ISIN-kode):                                                    DK 0010287234

Navn på udsteder                :                                             H. Lundbeck A/S

Værdipapirbetegnelse:                                                      Aktier

Transaktionens art:                                                             Anden transaktion (overførsel af aktier iht.

                                                                                           langsigtet incitamentsordning)

Dato for transaktionen:                                                       1. juni 2016

Transaktionens marked:                                                    Nasdaq OMX København

Størrelse (antal aktier tildelt)                                             5.916

Transaktionens kursværdi:                                                DKK 1.544.076

  

 

Herudover har nedenstående ledende medarbejder solgt aktier:

  

Navn:                                                                                  Jacob Tolstrup

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:                   Executive Vice President, medlem af direktionen

Fondskode (ISIN-kode):                                                     DK 0010287234

Navn på udsteder                :                                               H. Lundbeck A/S

Værdipapirbetegnelse:                                                       Aktier

Transaktionens art:                                                            Salg af aktier

Dato for transaktionen:                                                       1. juni 2016

Transaktionens marked:                                                    Nasdaq OMX København

Størrelse (antal aktier tildelt)                                             5.916

Transaktionens kursværdi:                                                DKK 1.543.440

  

Personer omfattet af oplysningsforpligtigelsen er defineret som medlemmer af selskabets direktion, medlemmer af selskabets bestyrelse og andre ledende medarbejdere samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

  • ægtefælle eller samlever
  • børn under 18 år, hvor den ledende medarbejder er indehaver af forældremyndigheden,
  • selskaber, som er under bestemmende indflydelse af den ledende medarbejder.

  

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vicedirektør, Investor Relations Kommunikationschef
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 30 00

 

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske sygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for forskning i neurovidenskab. Vores primære fokusområder er depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom.

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med psykiatriske og neurologiske sygdomme og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med psykiatriske og neurologiske sygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Vores ca. 5.000 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina og Danmark og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 14,6 mia. DKK i 2015 (2 mia. EUR eller 2,2 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com og til at følge os på Twitter @Lundbeck.

 

Abonner

Dokumenter og links