• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Report this content

Valby, Danmark, 30. maj 2016 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) offentliggør herved oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og dertil knyttede værdipapirer i Lundbeck, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.

 

Navn: Anders Gersel Pedersen
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder Executive Vice President, medlem af Executive Management
Fondskode (ISIN-kode): DK 0010287234
Navn på udsteder                : H. Lundbeck A/S
Værdipapirbetegnelse: Aktier
Transaktionens karakter Salg af aktier
Dato for transaktionen: 27. maj 2016
Transaktionens marked: Nasdaq OMX København
Størrelse (antal aktier):       45.000 aktier
Transaktionens samlede kursværdi: DKK 11.718.109

Personer omfattet af oplysningsforpligtigelsen er defineret som medlemmer af selskabets direktion, medlemmer af selskabets bestyrelse og andre ledende medarbejdere samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

 

  • ægtefælle eller samlever
  • børn under 18 år, hvor den ledende medarbejder er indehaver af forældremyndigheden
  • selskaber, som er under bestemmende indflydelse af den ledende medarbejder

Abonner

Dokumenter og links