• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Report this content

Valby, Danmark, 17. maj 2016 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) offentliggør herved oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og dertil knyttede værdipapirer i Lundbeck, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.

Navn: Anders Gersel Pedersen
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder Executive Vice President, medlem af Executive Management
Fondskode (ISIN-kode): DK 0010287234
Navn på udsteder                : H. Lundbeck A/S
Værdipapirbetegnelse: Aktier
Transaktionens karakter Salg af aktier
Dato for transaktionen: 12. maj 2016
Transaktionens marked: Nasdaq OMX København
Størrelse (antal aktier):       33.000 aktier
Transaktionens samlede kursværdi: DKK 7.956.00

 

Som led i Lundbecks incitamentsprogram for 2012 har nedenstående ledende medarbejder udnyttet aktieoptioner: 

Navn:                                                                                     Anders Gersel Pedersen

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:                    Executive Vice President, medlem af Executive

                                                                                           Management

Fondskode (ISIN-kode):                                                     DK 0010287234

Navn på udsteder                :                                              H. Lundbeck A/S

Værdipapirbetegnelse:                                                      Aktieoption

Transaktionens karakter:                                                   Udnyttelse af aktieoption

Dato for transaktionen:                                                       17. maj 2016

Transaktionens marked:                                                    Nasdaq OMX København

Størrelse (antal udnyttede aktieoptioner):                         20.000

Transaktionens samlede kursværdi:                                   DKK 4.752.000

  

Personer omfattet af oplysningsforpligtigelsen er defineret som medlemmer af selskabets direktion, medlemmer af selskabets bestyrelse og andre ledende medarbejdere samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

  • ægtefælle eller samlever
  • børn under 18 år, hvor den ledende medarbejder er indehaver af forældremyndigheden
  • selskaber, som er under bestemmende indflydelse af den ledende medarbejder

  

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vicedirektør, Investor Relations Kommunikationschef
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 30 00

 

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske lidelser. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores primære fokusområde er depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom.

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med psykiatriske og neurologiske lidelser, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med psykiatriske og neurologiske lidelser en bedre behandling og dermed et bedre liv – vi kalder det Progress in Mind.

Vores ca. 5.300 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina og Danmark og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for DKK 14,6 mia. i 2015 (EUR 2 mia. eller USD 2,2 mia.).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck.

 

Abonner