• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Report this content

Valby, Danmark, 13. maj 2016 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) offentliggør herved oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og dertil knyttede værdipapirer i Lundbeck, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.

På Lundbecks ordinære generalforsamling afholdt den 31. marts 2016 blev bestyrelsen bemyndiget til at tilbyde den administrerende direktør deltagelse i incitamentsprogrammet fra 2014. I forbindelse hermed har bestyrelsen tildelt nedenstående aktieoptioner til den administrerende direktør, og den administrerende direktør har accepteret at modtage disse optioner.  Hver aktieoption giver ret til at tegne én (1) aktie i Lundbeck. Beregningen af ​​markedsprisen af aktieoptionerne er baseret på Black-Scholes.

Navn: Kåre Schultz
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder Koncernchef og administrerende direktør
Fondskode (ISIN-kode): DK 0010287234
Navn på udsteder                : H. Lundbeck A/S
Værdipapirbetegnelse: Aktieoption
Transaktionens karakter Tildeling af aktieoptioner
Dato for transaktionen: 12. maj 2016
Transaktionens marked: Nasdaq OMX København
Transaktionens størrelse:  400.000
Transaktionens kursværdi (Black-Scholes): Cirka DKK 34.1 millioner

 

Personer omfattet af oplysningsforpligtigelsen er defineret som medlemmer af selskabets direktion, medlemmer af selskabets bestyrelse og andre ledende medarbejdere samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

  • ægtefælle eller samlever
  • børn under 18 år, hvor den ledende medarbejder er indehaver af forældremyndigheden
  • selskaber, som er under bestemmende indflydelse af den ledende medarbejder

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Kommunikationschef
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
Tlf. 30 83 24 26 Tlf. 36 43 30 00

 

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske lidelser. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores primære fokusområde er depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom.

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med psykiatriske og neurologiske lidelser, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med psykiatriske og neurologiske lidelser en bedre behandling og dermed et bedre liv – vi kalder det Progress in Mind.

Vores ca. 5.300 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina og Danmark og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for DKK 14,6 mia. i 2015 (EUR 2 mia. eller USD 2,2 mia.).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck.

Abonner

Dokumenter og links