• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Report this content

Valby, Danmark, 12. maj 2016 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) skal herved iht. fuldmagt indberette ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og dertil knyttede værdipapirer i Lundbeck, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.

Som led i Lundbecks langsigtede incitamentsprogrammer for 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014 har nedenstående ledende medarbejder udnyttet aktieoptioner.  

 

Navn:                                                                                 Anders Gersel Pedersen

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:                   Executive Vice President, medlem af Executive Management

Fondskode (ISIN-kode):                                                    DK 0010287234

Navn på udsteder                :                                             H. Lundbeck A/S

Værdipapirbetegnelse:                                                      Aktieoption

Transaktionens karakter:                                                   Udnyttelse af aktieoption

Dato for transaktionen:                                                      12. maj 2016

Transaktionens marked:                                                    Nasdaq OMX København

Størrelse (antal udnyttede aktieoptioner):                         42,478

Transaktionens samlede kursværdi:                                  DKK 10,258,437

 

 

Navn:                                                                                 Anders Gersel Pedersen

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:                   Executive Vice President, medlem af Executive Management

Fondskode (ISIN-kode):                                                    DK 0010287234

Navn på udsteder                :                                             H. Lundbeck A/S

Værdipapirbetegnelse:                                                      Aktieoption

Transaktionens karakter:                                                   Udnyttelse af aktieoption

Dato for transaktionen:                                                       12. maj 2016

Transaktionens marked:                                                    Nasdaq OMX København

Størrelse (antal udnyttede aktieoptioner):                          8,318

Transaktionens samlede kursværdi:                                  DKK 2,008,797

  

Personer omfattet af oplysningsforpligtigelsen er defineret som medlemmer af selskabets direktion, medlemmer af selskabets bestyrelse og andre ledende medarbejdere samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

  • ægtefælle eller samlever
  • børn under 18 år, hvor den ledende medarbejder er indehaver af forældremyndigheden,
  • selskaber, som er under bestemmende indflydelse af den ledende medarbejder.

  

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Kommunikationschef
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   
   

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i psykiatriske og neurologiske lidelser. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores primære fokusområder er depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom.

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med psykiatriske og neurologiske lidelser, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med psykiatriske og neurologiske lidelser en bedre behandling og dermed et bedre liv – vi kalder det Progress in Mind.

 Vores ca. 5.300 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina og Danmark og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for DKK 14,6 mia. i 2015 (EUR 2 mia. eller USD 2,2 mia.).

For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck.

 

Abonner

Dokumenter og links