Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Valby, Danmark, 21. august 2015 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) offentliggør herved oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og dertil knyttede værdipapirer i Lundbeck, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.

 

Navn: Kåre Schultz
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder Koncernchef og adm. direktør
Fondskode (ISIN-kode): DK 0010287234
Navn på udsteder                : H. Lundbeck A/S
Værdipapirbetegnelse: Aktier
Transaktionens karakter Køb af aktier
Dato for transaktionen: 20. august 2015
Transaktionens marked: Nasdaq OMX København
Transaktionens størrelse:  30.000
Transaktionens kursværdi: DKK 5.981.070

   

Navn: Anders Gersel Pedersen
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder Koncerndirektør for forskning og udvikling
Fondskode (ISIN-kode): DK 0010287234
Navn på udsteder                : H. Lundbeck A/S
Værdipapirbetegnelse: Aktier
Transaktionens karakter Salg af aktier
Dato for transaktionen: 20. august 2015
Transaktionens marked: Nasdaq OMX København
Transaktionens størrelse:                                            25.000
Transaktionens kursværdi: DKK 4.858.826

 

Personer omfattet af oplysningsforpligtigelsen er defineret som medlemmer af selskabets direktion, medlemmer af selskabets bestyrelse og andre ledende medarbejdere samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

  •   ægtefælle eller samlever
  •   børn under 18 år, hvor den ledende medarbejder er indehaver af forældremyndigheden
  •   selskaber, som er under bestemmende indflydelse af den ledende medarbejder

 

 Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vicedirektør, Investor Relations Pressechef
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vore primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og symptomatisk neurogen orthostatisk hypotension (NOH).

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vor daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vore ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vor udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vore produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 13,5 mia. DKK i 2014 (1,8 mia. EUR eller 2,4 mia. USD).

Lundbecks aktier er noteret på børsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et sponsoreret Niveau 1 ADR-program, der er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

  

Abonner

Dokumenter og links