• news.cision.com/
  • H. Lundbeck A/S/
  • Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Report this content

Valby, Danmark, 6. maj 2014 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) offentliggør herved oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og dertil knyttede værdipapirer i Lundbeck, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.

På Lundbecks ordinære generalforsamling afholdt den 26. marts 2014 blev et nyt incitamentsprogram for direktionen godkendt af aktionærerne. I forbindelse med det nye incitamentsprogram har bestyrelsen tildelt nedenstående aktieoptioner til direktionen. Hver aktieoption giver ret til at tegne én (1) aktie i Lundbeck. Beregningen af ​​markedsprisen af aktieoptionerne er baseret på Black-Scholes.

 

Navn: Ulf Arne Wiinberg
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder Koncernchef og adm. direktør
Fondskode (ISIN-kode): DK 0010287234
Navn på udsteder                : H. Lundbeck A/S
Værdipapirbetegnelse: Aktieoption
Transaktionens karakter Tildeling af aktieoptioner
Dato for transaktionen: 5. maj 2014
Transaktionens marked: Nasdaq OMX København
Transaktionens størrelse:  600.000
Transaktionens kursværdi (Black-Scholes): DKK 15.630.997

   

Navn: Anders Götzsche
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder Koncernøkonomidirektør
Fondskode (ISIN-kode): DK 0010287234
Navn på udsteder                : H. Lundbeck A/S
Værdipapirbetegnelse: Aktieoption
Transaktionens karakter Tildeling af aktieoptioner
Dato for transaktionen: 5. maj 2014
Transaktionens marked: Nasdaq OMX København
Transaktionens størrelse:  360.000
Transaktionens kursværdi (Black-Scholes): DKK 9.378.598

 

Navn: Anders Gersel Pedersen
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder Koncerndirektør for forskning og udvikling
Fondskode (ISIN-kode): DK 0010287234
Navn på udsteder                : H. Lundbeck A/S
Værdipapirbetegnelse: Aktieoption
Transaktionens karakter Tildeling af aktieoptioner
Dato for transaktionen: 5. maj 2014
Transaktionens marked: Nasdaq OMX København
Transaktionens størrelse:  395.000
Transaktionens kursværdi (Black-Scholes): DKK 10.290.405

 

Personer omfattet af oplysningsforpligtigelsen er defineret som medlemmer af selskabets direktion, medlemmer af selskabets bestyrelse og andre ledende medarbejdere samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

  • ægtefælle eller samlever
  • børn under 18 år, hvor den ledende medarbejder er indehaver af forældremyndigheden
  • selskaber, som er under bestemmende indflydelse af den ledende medarbejder

 

Lundbeck kontakt

 

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Director, Media Relations
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 30 00
   
Jens Høyer  
Specialist, Investor Relations  
jshr@lundbeck.com  
+45 36 43 33 86  
   

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været en af de førende aktører inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde.

 

Vi beskæftiger ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande, som arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for DKK 15,3 mia. i 2013.

 

 


  

Abonner