Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i H. Lundbeck A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.

Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som H. Lundbeck A/S har modtaget fra selskabets ledende medarbejdere i dag eller i går.

Navn: Jes Østergaard
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder: Bestyrelsesmedlem
Fondskode (ISIN-kode): DK 0010287234
Værdipapirbetegnelse: Aktie
Transaktionens karakter: Køb af aktier
Dato for transaktionen: 16. august 2013
Transaktionens marked: Nasdaq OMX København
Transaktionens størrelse: 2.000 aktier
Transaktionens kursværdi: DKK 225.000,00


Personer omfattet af oplysningsforpligtigelse er defineret som medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

  • ægtefælle eller samlever
  • børn under 18 år
  • selskaber, som er under bestemmende indflydelse af insideren

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager
palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com
+45 36 43 24 26 +45 36 43 28 51
   
Jens Høyer  
Investor Relations Officer  
jshr@lundbeck.com  
+45 36 43 33 86  
   

Om Lundbeck

Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets produkter er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for ca. DKK 15 mia. Lundbecks aktier er noteret på fondsbørsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Abonner

Dokumenter og links