Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i H. Lundbeck A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.

Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som H. Lundbeck A/S har modtaget fra selskabets ledende medarbejdere i dag eller i går.

Navn: Melanie Georgina Lee
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder: Bestyrelsesmedlem
Fondskode (ISIN-kode): DK 0010287234
Værdipapirbetegnelse: Aktie
Transaktionens karakter: Køb af aktie
Dato for transaktionen: 21. februar 2013
Transaktionens marked: Nasdaq OMX København
Transaktionens størrelse: 900 aktier
Transaktionens kursværdi: DKK 84.287,34


Personer omfattet af oplysningsforpligtigelse er defineret som medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

  • ægtefælle eller samlever
  • børn under 18 år
  • selskaber, som er under bestemmende indflydelse af insideren

Resultatforventninger
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultatforventninger til 2013, som blev offentliggjort den 6. februar 2013 i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 2012.

 

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Simon Mehl Augustesen
Chief Specialist, Head of Investor Relations International Media Specialist
palo@lundbeck.com smeh@lundbeck.com
Tlf. 36 43 24 26 Tlf. 36 43 49 80
  

Om Lundbeck
Lundbeck er et globalt farmaceutisk selskab, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Lundbeck arbejder således med hele værdikæden fra forskning, udvikling, og produktion til markedsføring og salg af lægemidler i hele verden. Selskabets produkter er rettet mod lidelser som depression, angst, psykoser, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. Lundbecks udviklingsportefølje består af en række udviklingsprogrammer i den mellemste og sene udviklingsfase.

Lundbeck har i dag over 5.800 ansatte verden over, hvoraf de 2.000 arbejder i Danmark. Vi har medarbejdere i 57 lande, og vores produkter er registreret i mere end 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark, Kina og USA og produktionsfaciliteter i Italien, Frankrig, Mexico, Kina og Danmark. Lundbeck omsatte i 2012 for DKK 15,0 mia. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

 

 

 

Abonner

Dokumenter og links