Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes
og disses nærtståendes transaktioner med aktier i H. Lundbeck A/S og dertil
knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.
Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som H. Lundbeck A/S har modtaget fra
selskabets ledende medarbejdere i dag eller i går.

Navn:                    Sven Håkan Björklund

Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder: Medlem af bestyrelsen

Fondskode (ISIN-kode):            DK 0010287234

Værdipapirbetegnelse:            Aktie

Transaktionens karakter:           Køb af aktie

Dato for transaktionen:           22. august 2011

Transaktionens marked:            Nasdaq OMX København

Transaktionens størrelse:          1.662 aktier

Transaktionens kursværdi:          DKK 198.941
Personer omfattet af oplysningsforpligtigelse er defineret som medlemmer af
selskabets direktion og bestyrelse samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

 * ægtefælle eller samlever
 * børn under 18 år
 * selskaber, som er under bestemmende indflydelse af insideren

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens
finansielle forventninger til regnskabsåret 2011.

Lundbeck kontakt

Investorer:             Presse:Palle Holm Olesen          Mads Kronborg

Chief Specialist, Investor Relations Media Relations Manager

palo@lundbeck.com          mavk@lundbeck.com

Tlf. 36 43 24 26           Tlf. 36 43 28 51Magnus Thorstholm Jensen       Simon Mehl Augustesen

Investor Relations Officer      Media Specialist

matj@lundbeck.com          smeh@lundbeck.com

Tlf. 36 43 38 16           Tlf. 36 43 82 62Jacob Tolstrup

Vice President

jtl@lundbeck.com

Tlf. +1 847 282 5713Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk
virksomhed , der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker,
der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder således
med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed,
epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København og har i dag ca.
5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende farmaceutiske
virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2010 for DKK 14,8 mia.
(ca. EUR 2,0 mia. eller USD 2,6 mia.). Yderligere oplysninger fås på
www.lundbeck.com.
[HUG#1540140]

Abonner

Dokumenter og links