Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes
og disses nærtståendes transaktioner med aktier i H. Lundbeck A/S og dertil
knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28a.
Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som H. Lundbeck A/S har modtaget fra
selskabets ledende medarbejdere i dag eller i går.


+-----------------------------------------------+--------------------+
|Navn:                     |Jes Østergaard   |
|                        |           |
+-----------------------------------------------+--------------------+
|Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder:  |Bestyrelsesmedlem  |
|                        |           |
+-----------------------------------------------+--------------------+
|Relation til ledende medarbejder (nærtstående):|           |
|                        |           |
+-----------------------------------------------+--------------------+
|Fondskode (ISIN-kode):             |DK 0010287234    |
|                        |           |
+-----------------------------------------------+--------------------+
|Værdipapirbetegnelse:             |Aktie        |
|                        |           |
+-----------------------------------------------+--------------------+
|Transaktionens karakter:            |Køb af aktie    |
|                        |           |
+-----------------------------------------------+--------------------+
|Dato for transaktionen:            |7. maj 2010     |
|                        |           |
+-----------------------------------------------+--------------------+
|Transaktionens marked:             |Nasdaq OMX København|
|                        |           |
+-----------------------------------------------+------+-------------+
|Transaktionens størrelse:           | 1.000|Aktier    |
|                        |    |       |
+-----------------------------------------------+------+-------------+
|Transaktionens kursværdi:           |90.000|DKK     |
|                        |   |       |
+-----------------------------------------------+------+-------------+


Personer omfattet af oplysningsforpligtelsen

Personer omfattet af oplysningsforpligtigelse er defineret som medlemmer af
selskabets direktion og bestyrelse samt disses nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:

·                     ægtefælle eller samlever

·                     børn under 18 år

·                     selskaber, som er under bestemmende indflydelse af
insideren.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens
finansielle forventninger til regnskabsåret 2010.


Lundbeck kontakt


Investorer:             Presse:Jacob Tolstrup            Mads Kronborg

Vice President, IR & Communication  Media Relations Manager

Tlf. 36 43 30 79           Tlf. 36 43 28 51Palle Holm Olesen          Stine Hove Marsling

Chief Specialist, Investor Relations External Communication Specialist

Tlf. 36 43 24 26           Tlf. 36 43 28 33Magnus Thorstholm Jensen

Investor Relations Officer

Tlf. 36 43 38 16

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk
virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker,
der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med
forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed samt
Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag ca.
5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende virksomheder
inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2009 for DKK 13,7 mia. (ca. EUR 1,8
mia. eller USD 2,6 mia.). For mere information, se www.lundbeck.com
<http://www.lundbeck.com/>.[HUG#1413991]

Abonner

Dokumenter og links