Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende
medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i H.
Lundbeck A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf.
værdipapirhandelslovens § 28 a.
Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som H. Lundbeck A/S har
modtaget fra selskabets ledende medarbejdere i dag eller i går.


+-------------------------------------------------------------------+
| Navn:                   | Jes Østergaard    |
|                      |            |
|-------------------------------------------+-----------------------|
| Stillingsbetegnelse for ledende      | Medlem af bestyrelsen |
| medarbejder:               |            |
|-------------------------------------------+-----------------------|
| Relation til ledende medarbejder     |            |
| (nærtstående):              |            |
|-------------------------------------------+-----------------------|
| Fondskode (ISIN-kode):          | DK 0010287234     |
|                      |            |
|-------------------------------------------+-----------------------|
| Værdipapirbetegnelse:           | Aktie         |
|                      |            |
|-------------------------------------------+-----------------------|
| Transaktionens karakter:         | Køb af aktier     |
|                      |            |
|-------------------------------------------+-----------------------|
| Dato for transaktionen:          | 6. marts 2008     |
|                      |            |
|-------------------------------------------+-----------------------|
| Transaktionens marked:          | Københavns Fondsbørs |
|                      |            |
|-------------------------------------------+-----------------------|
| Transaktionens størrelse:         |     500 | stk.  |
|                      |       |    |
|-------------------------------------------+--------------+--------|
| Transaktionens kursværdi:         |  53.324,22 | DKK  |
|                      |       |    |
+-------------------------------------------------------------------+


+-------------------------------------------------------------------+
| Navn:                | Kim Rosenville Christensen |
|                   |              |
|--------------------------------------+----------------------------|
| Stillingsbetegnelse for ledende   | Medlem af bestyrelsen   |
| medarbejder:             |              |
|--------------------------------------+----------------------------|
| Relation til ledende medarbejder   |              |
| (nærtstående):            |              |
|--------------------------------------+----------------------------|
| Fondskode (ISIN-kode):        | DK 0010287234       |
|                   |              |
|--------------------------------------+----------------------------|
| Værdipapirbetegnelse:        | Aktie           |
|                   |              |
|--------------------------------------+----------------------------|
| Transaktionens karakter:       | Køb af aktier       |
|                   |              |
|--------------------------------------+----------------------------|
| Dato for transaktionen:       | 6. marts 2008       |
|                   |              |
|--------------------------------------+----------------------------|
| Transaktionens marked:        | Københavns Fondsbørs    |
|                   |              |
|--------------------------------------+----------------------------|
| Transaktionens størrelse:      |      500 | stk.   |
|                   |        |      |
|--------------------------------------+----------------+-----------|
| Transaktionens kursværdi:      |   53.649,38 | DKK    |
|                   |        |      |
+-------------------------------------------------------------------+Personer omfattet af oplysningsforpligtelsen
Personer omfattet af oplysningsforpligtigelse er defineret som
medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse samt disses
nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:
*       ægtefælle eller samlever
*      børn under 18 år
*       selskaber, som er under bestemmende indflydelse af
 insideren.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2008.


Lundbeck kontakt


Investorer:        Presse:

Jacob Tolstrup       Anders Schroll
Director          Head of Communication
Tlf. 36 43 30 79      Tlf. 36 43 20 81

Palle Holm Olesen
Head of Investor Relations
Tlf. 36 43 24 26Fondsbørsmeddelelse nr. 329 - 7. marts 2008

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Koncernen havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 11 mia.
(cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,0 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5.300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner