Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som H. Lundbeck A/S har
modtaget fra selskabets ledende medarbejdere i dag eller i går.
+-------------------------------------------------------------------+
| Navn:                   | Claus Bræstrup    |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Stillingsbetegnelse for ledende      | Koncernchef     |
| medarbejder:                |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Relation til ledende medarbejder      |           |
| (nærtstående):               |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Fondskode (ISIN-kode):           | DK 0010287234    |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Værdipapirbetegnelse:           | Aktie        |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens karakter:          | Salg af aktier    |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Dato for transaktionen:          | 15. november 2007  |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens marked:           | Københavns Fondsbørs |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens størrelse:         |    5.000 | stk.  |
|                      |       |    |
|--------------------------------------------+-------------+--------|
| Transaktionens kursværdi:         |   740.000 | DKK  |
|                      |       |    |
+-------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------------+
| Navn:                   | Claus Bræstrup    |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Stillingsbetegnelse for ledende      | Koncernchef     |
| medarbejder:                |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Relation til ledende medarbejder      |           |
| (nærtstående):               |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Fondskode (ISIN-kode):           | DK 0010287234    |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Værdipapirbetegnelse:           | Aktie        |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens karakter:          | Salg af aktier    |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Dato for transaktionen:          | 15. november 2007  |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens marked:           | Københavns Fondsbørs |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens størrelse:         |     400 | stk.  |
|                      |       |    |
|--------------------------------------------+-------------+--------|
| Transaktionens kursværdi:         |   59.300 | DKK  |
|                      |       |    |
+-------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------+
| Navn:                   | Claus Bræstrup    |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Stillingsbetegnelse for ledende      | Koncernchef     |
| medarbejder:                |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Relation til ledende medarbejder      |           |
| (nærtstående):               |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Fondskode (ISIN-kode):           | DK 0010287234    |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Værdipapirbetegnelse:           | Aktie        |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens karakter:          | Salg af aktier    |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Dato for transaktionen:          | 16. november 2007  |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens marked:           | Københavns Fondsbørs |
|                      |           |
|--------------------------------------------+----------------------|
| Transaktionens størrelse:         |    5.000 | stk.  |
|                      |       |    |
|--------------------------------------------+-------------+--------|
| Transaktionens kursværdi:         |   730.500 | DKK  |
|                      |       |    |
+-------------------------------------------------------------------+


Personer omfattet af oplysningsforpligtelsen
Personer omfattet af oplysningsforpligtigelse er defineret som
medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse samt disses
nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:
*      ægtefælle eller samlever
*     børn under 18 år
*      selskaber, som er under bestemmende indflydelse af
 insideren.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2007.

Lundbeck kontakt


Investorer:          Presse:

Jacob Tolstrup        Anders Schroll
Director, Corporate Reporting Head of Communication
Tlf. 36 43 30 79       Tlf. 36 43 20 81           ________________________

Fondsbørsmeddelelse nr. 305 - 19. november 2007

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2005 på DKK 9,2 mia.
(cirka EUR 1,2 mia. eller USD 1,6 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner