Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende
medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i H.
Lundbeck A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf.
værdipapirhandelslovens § 28 a.
Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som H. Lundbeck A/S har
modtaget fra selskabets ledende medarbejdere i dag eller i går.+-------------------------------------------------------------------+
| Navn:               | Claus Bræstrup        |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Stillingsbetegnelse for ledende  | Koncernchef         |
| medarbejder:            |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Relation til ledende medarbejder  |               |
| (nærtstående):           |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Fondskode (ISIN-kode):       | DK 0010287234        |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Værdipapirbetegnelse:       | Warrant           |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Transaktionens karakter:      | Udnyttelse af option (køb af |
|                  | aktier)           |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Dato for transaktionen:      | 27. august 2007       |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Transaktionens marked:       | Københavns Fondsbørs     |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Transaktionens størrelse:     | 40.000      | stk.   |
|                  |         |      |
|------------------------------------+------------------------------|
| Transaktionens kursværdi:     | DKK   | 4.324.400     |
|                  |     |          |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Navn:               | Stig Løkke Pedersen     |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Stillingsbetegnelse for ledende  | Koncerndirektør       |
| medarbejder:            |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Relation til ledende medarbejder  |               |
| (nærtstående):           |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Fondskode (ISIN-kode):       | DK 0010287234        |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Værdipapirbetegnelse:       | Warrant           |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Transaktionens karakter:      | Udnyttelse af option (køb af |
|                  | aktier)           |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Dato for transaktionen:      | 27. august 2007       |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Transaktionens marked:       | Københavns Fondsbørs     |
|                  |               |
|------------------------------------+------------------------------|
| Transaktionens størrelse:     | 7.500      | stk.   |
|                  |         |      |
|------------------------------------+------------------------------|
| Transaktionens kursværdi:     | DKK    | 810.825     |
|                  |      |         |
+-------------------------------------------------------------------+


Personer omfattet af oplysningsforpligtelsen
Personer omfattet af oplysningsforpligtigelse er defineret som
medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse samt disses
nærtstående.

Nærtstående omfatter bl.a.:
*     ægtefælle eller samlever
*     børn under 18 år
*     selskaber, som er under bestemmende indflydelse af
 insideren.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2007.

Lundbeck kontakt


Investorer:         Presse:

Jacob Tolstrup        Caroline Broge
Director, Investor Relations Media Relations Manager
Tlf. 36 43 30 79       Tlf. 36 43 26 38
Tlf. +1 201 350 0187________________________

Fondsbørsmeddelelse nr. 288 - 27. august 2007

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2005 på DKK 9,2 mia.
(cirka EUR 1,2 mia. eller USD 1,6 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner

Dokumenter og links