Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i H. Lundbeck A/S


            
H. Lundbeck A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes
og disses nærtståendes transaktioner med aktier i H. Lundbeck A/S og dertil
knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a. 

Abonner

Dokumenter og links